Siedmioletnie cykle życia człowieka

cykle życia

Życie człowieka można podzielić na siedmioletnie cykle, z których każdy jest wyjątkowy i odmienny od pozostałych. Niektóre etapy w życiu to wielokrotność 7 lat – najczęściej dotyczy to 2 cykli.

Jakie planety powiązane są z poszczególnymi cyklami? Kiedy najlepiej poświęcić czas na szaleństwo, naukę i stabilizację? Jak żyć w zgodzie z naturalnym cyklem życia człowieka?

Rok 1 to wpływ Słońca, wtedy się rodzimy, pierwszy raz mamy styczność ze światem, wszystko jest dla nas obce i odmienne, energia słońca tak jak nowy dzień – zwiastuje nowe życie.

Jakie są cykle życia człowieka?

Lata 1-7 to wpływ Księżyca, życie w bajkowym świecie – opieka rodziców, przywiązywanie się do rodziny, domu, zabawek. To czas rozwoju świadomości, rozwoju wewnętrznego i emocjonalnego. To czas najbardziej naiwnych, ale i najpiękniejszych dziecięcych złudzeń. W tym czasie człowiek tak jak Księżyc przeżywa fazy – następują po sobie pewne etapy rozwoju. Dziecku z czasem przybywa uczuć, które coraz lepiej potrafi wyrażać. Żywi się uczuciami i emocjami rodziców. To czas pełnej zależności od rodziców, pełnego do nich zaufania, są dla dziecka wyznacznikami najwyższej prawdy, uczą ich postrzegania świata, od nich dzieci przejmują wartości. To także czas bardzo intensywnego przeżywania kontrastów obecnych w świecie: dobra i zła, światła i ciemności. W tym czasie niezwykle ważne są wszystkie doświadczenia dziecka, przekazywane emocje i wartości – mają ogromne znaczenie na całe życie. Na tym etapie kształtują się fundamenty osobowości.

dziecko łąka

Lata 7-14 to wpływ Merkurego, początek nauki szkolnej, intensywny rozwój intelektualny, rozwijają się kontakty międzyludzkie, zdolność logicznego i racjonalnego myślenia. To czas narastania ciekawości świata, a wraz z nią rozwój procesów poznawczych. Jest to także początek zainteresowania płcią przeciwną i zawierania pierwszych znajomości, także związanych z zalążkami miłości. Jest to trudny etap dla rodziców – przywiązali się oni do swojej roli mentora, spędzali z dzieckiem większość swojego czasu. Teraz przychodzi moment, kiedy dziecko zaczyna odczuwać niezależność, zaczyna być sobą. To czas, kiedy dziecko w dużej części wychowuje się w szkole i grupie rówieśniczej. Poszukuje kontaktów z kimś innym niż najbliżsi. Zęby stałe, które pojawiają się w tym czasie to symbol samodzielności.

Lata 14-21 to wpływ Wenus, wzrasta potrzeba miłości, partnerstwa, rozrywki i edukacji. Jest to czas, kiedy poważnie zaczynamy poszukiwać związku, myślimy coraz poważniej o małżeństwie, kreujemy swoje otoczenie i samego siebie. To etap, w którym rozwija się nasz estetyczny gust – to jak się ubieramy, w jakich ozdobach się lubujemy.

Lata 21-28 to wpływ Plutona i Marsa. Potrzeba romansów, miłosnych uniesień w tym seksu znacząco się nasila. Poszukujemy też rozrywki, sukcesów ekonomicznych, dążymy do pełnej samodzielności. Dwa cykle od 14 do 28 lat to czas dojrzewania i poznawania swojej seksualności, kierowania się adrenaliną i emocjami. To etap poszukiwania związku i chęć zbudowania trwałej relacji. W tym czasie wzrasta też powaga życia – kończy się szkoła i rozpoczyna samodzielne życie, często z dala od rodziców. Jest to też czas pierwszych porażek, czas efektu „zachłyśnięcia się dorosłością”. W ostatniej fazie tego etapu przeważnie pojawia się stabilizacja, która zaczyna solidnie trzymać człowieka na ziemi. Jeżeli w tym czasie potrzeby szaleństwa, emocji i zabawy nie zostaną odpowiednio rozładowane, wrócą w czasie późniejszym, gdy pojawi się taka potrzeba.

spotkania ludzie

Lata 28-42 to podwójny cykl w trakcie, którego wpływ na życie człowieka mają Neptun i Jowisz. W tym czasie rozwijamy naszą sferę domową, społeczną, religijną. Pojawiają się pierwsze poważne konflikty w życiu zawodowym i partnerskim. Jest to czas złudzeń, niejasności, nierzadko załamania zdrowotnego i chaosu. Często w tym czasie pojawia się potrzeba wyjścia poza ograniczenia. Jest to okres, który swobodnie można sprowadzić do „7 lat na wozie, 7 lat pod wozem”. Etap ten przepleciony jest skrajnymi emocjami, odczuciami i potrzebami. Odczuwamy przypływ mocy i sił witanych, energię, siłę, przebicie, walczymy o swoje miejsce w życiu, o spełnienie marzeń, ustalamy i weryfikujemy cele i granice. Relacje międzyludzkie w dużej części koncentrują się w sferze zawodowej. Wreszcie po latach walki o pozycję zaczynamy poszukiwać własnej drogi poza utartymi schematami. Pod koniec tego okresu dużo bardziej rozumiemy zarówno samych siebie jak i innych. To nauka życia i dyscypliny wobec samego siebie.

Lata 42-56 to kolejny podwójny cykl. Wpływ w tym czasie ma Uran i Saturn. To czas, w którym zmniejszamy dynamikę życia, dystansujemy się od świta i innych ludzi, rozwijamy się duchowo i intelektualnie. Stajemy się ekscentryczni i rewolucyjni lub pasywni. Pragniemy wolności i niezależności, ciszy i spokoju. Często w tym czasie człowiek jest agresywny, zbuntowany, skłonny do nałogów i odstępstw od swojego kodeksu moralno-etycznego. Wraz z początkiem tego etapu przychodzi czas na „kryzys wieku średniego”. Człowiek stopniowo się wycisza, zaczyna dostrzegać, że w życiu nie chodzi tylko o zwycięstwo w zmaganiach z innymi, nabiera dystansu do świata i rzeczy materialnych. Jeżeli nie mieliśmy czasu, aby rozładować się w wieku młodzieńczym, często robimy to właśnie teraz. Bierzemy sobie na cel rozwój osobisty i duchowy – tyle, że tym razem nie po coś, a sami dla siebie.

Lata 56-70 to podwójny cykl, w którym swoje wpływy objawia Saturn. Jest to czas wszelkiej stabilizacji: materialnej, duchowej i społecznej. Zgłębiamy swoje wnętrze, zdobywamy uznanie społeczne i zawodowe, zaczynamy odczuwać osłabienie i ograniczenie. Wraz z początkiem tego okresu myślimy już o emeryturze i odpoczynku. Ważne są dla nas zdrowie oraz bezpieczeństwo finansowe. Jest to czas, w którym szczególnie silne dociera do człowieka świadomość przemijania.

Jest to jesień życia, człowiek wyrównuje rachunki, świadomy jest coraz bardziej swojej nieuchronnej śmierci. Pierwszy cykl tego okresu (56-63) to czas skupienia nad swoim losem i zrozumienie, że życie zmierza ku końcowi. Zaczynamy coraz poważniej zastanawiać się co jest po śmierci, następuje rozwój naszej duchowości – często na tle religii. Niektórzy odpływają w tym czasie we własnych wspomnieniach, starając się swoje życie przeżyć jeszcze jeden raz.

kwiat

Lata 70-84 to podwójny cykl pod wpływem Jowisza. Pojawia się skłonność do medytacji, kontemplacji, dzielenia się z innymi zdobytą przez całe życie wiedzą i doświadczeniem. Często w tym czasie utożsamiamy się ze społeczeństwem i narodem lub jeszcze bardziej zamykamy w sobie. Jest to czas rozluźniania przywiązania do tego, co ziemskie i ulotne – jest to swoiste przygotowanie do końca życia, pojawia się coraz więcej chorób, schorzeń i dolegliwości. Wprost proporcjonalnie do strat na zdrowiu ujawniają się wcześniej skrywane wartości wewnętrzne. Człowiek przyjmuje pokornie swój los i pokłada swoje życie i nadzieje w ręce sił wyższych. Odczuwamy zadowolenie i spełnienie z przeżytego życia lub wręcz przeciwnie, żałujemy wielu rzeczy. Mamy jednak czas na pogodzenie się własnym życiem i zaprzestanie odczuwania strachu przed śmiercią. U schyłku życia pojawia się też ostatnia szansa przeżycia faz planet, które wcześniej zostały zagłuszone – Mars może uwypuklić surowy charakter, Wenus pozwoli zakochać się na stare lata.

Lata 84-112 to podwójny cykl wpływu Wenus. Czas odpoczynku, miłości, partnerstwa, zrozumienia. Cieszy nas piękno w każdej postaci, w wielu kwestiach jesteśmy niedołężni, ale za to cieplejsi niż kiedyś. Myślimy o opiekuńczym partnerze, wzniosłych celach. Bardzo boleśnie przeżywamy samotność. Ciało ulega przemianom, które dostrzegamy, traktujemy jednak ją wyłącznie pod względem fizjologicznym. Przemiana zachodzi także w sensie duchowym, jest to ciągły rozwój prowadzący do pełnej duchowej dojrzałości.

Ciało każdego dnia obumiera coraz bardziej, dusza wzrasta na sile.

Maksymalny możliwy wiek człowieka: Naukowcy odkrywają tajemnice starzenia

Posłuchaj podcastów: 

1 KOMENTARZ

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię