Średnia długość życia w USA nadal spada – znamy powody

Dlaczego średnia długość życia w USA jest niższa niż w innych bogatych krajach? Naukowcy i eksperci z Our World in Data przedstawili dane i badania na temat średniej długości życia, które mają wpływ na długość życia. Oto do jakich wniosków doszli:

Dlaczego Amerykanie mają krótszą średnią długość życia niż ludzie w innych bogatych krajach, mimo że płacą o wiele więcej za opiekę zdrowotną?

Według podsumowania dokonanego przez Maxa Rosera, założyciela i dyrektora Our World in Data, Amerykanie cierpią na wyższe wskaźniki śmiertelności z powodu palenia, otyłości, zabójstw, przedawkowania opioidów, samobójstw, wypadków drogowych i zgonów niemowląt. Ponadto głębsze ubóstwo i mniejszy dostęp do opieki zdrowotnej oznaczają, że Amerykanie o niższych dochodach umierają w młodszym wieku niż biedni ludzie w innych bogatych krajach.

Dodatkowo w USA zauważa się zjawisko odwrotnej zależności między średnią długością życia i wydatkami na zdrowie. Amerykanie wydają znacznie więcej na zdrowie niż jakikolwiek inny kraj na świecie, jednak średnia długość życia amerykańskiej populacji jest krótsza niż w innych bogatych krajach, które wydają znacznie mniej. Już pod koniec lat 70. w USA zaczęła się tworzyć ta rozbieżność. Średnia długość życia rosła znacznie wolniej niż w innych krajach. Jednocześnie wydatki na zdrowie w USA rosły znacznie szybciej w porównaniu z innymi. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych wydatki na zdrowie per capita są nawet czterokrotnie wyższe, ale średnia długość życia jest niższa niż we wszystkich krajach o długiej średniej życia.

W ciągu ostatnich 140 lat Stany Zjednoczone osiągnęły bardzo znaczący postęp w zakresie średniej długości życia. W 1880 roku oczekiwana długość życia Amerykanów wynosiła 39 lat. Od tego czasu cyfra ta podwoiła się. Ale ten niezwykle pozytywny trend dobiegł końca siedem lat temu. Podczas gdy średnia długość życia ludzi na całym świecie nadal wzrastała, średnia długość życia Amerykanów spada od 2014 roku.

Jakie są główne przyczyny stojące za stosunkowo niską średnią długość życia Amerykanów?

Palenie

Palenie tytoniu stanowi obecnie jeden z największych problemów zdrowotnych na świecie. Każdego roku 8,1 miliona ludzi umiera przedwcześnie z powodu palenia. Połowa z nich to osoby poniżej 70. roku życia. Palenie było bardzo powszechne w latach 1950-2000. Ponieważ między szczytem palenia a szczytem śmiertelności palenia występuje opóźnienie od dwóch do trzech dekad nadal widzimy dużą umieralność na raka płuc i inne choroby spowodowane paleniem. Dobra wiadomość jest taka, że kraj osiągnął już szczyt śmiertelności i powinniśmy spodziewać się, że w nadchodzących latach w Stanach Zjednoczonych spadek śmiertelności z powodu raka płuc będzie kontynuowany.

Otyłość

Ponad dwie trzecie Amerykanów (70%) ma nadwagę, a ponad jedna trzecia (36%) jest otyła. Otyłość jest kluczowym czynnikiem ryzyka wielu głównych przyczyn zgonów w bogatych krajach, w tym chorób serca, cukrzycy, niektórych nowotworów i udaru mózgu. Oszacowania śmiertelności z powodu czynników związanych z otyłością w USA są wyższe niż w innych krajach. Otyłość jest definiowana jako wskaźnik masy ciała (BMI) równy lub większy niż 30.

Zabójstwa

Wskaźnik zabójstw w USA jest znacznie wyższy niż w innych bogatych krajach. Ponieważ większość ofiar zabójstw to ludzie młodzi, przyczynia się to do niższej średniej długości życia w USA w porównaniu z innymi bogatymi krajami.

Przedawkowanie opioidów

To jest przyczyna śmierci, w której Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie się wyróżniają na tle innych krajów. W Stanach Zjednoczonych śmiertelność wzrosła ponad 10-krotnie od 1990 roku, podczas gdy przedawkowanie opioidów pozostaje niezwykle rzadką przyczyną zgonów w innych krajach. Żaden inny kraj na świecie nie odnotował tak dużego wzrostu zgonów z powodu przedawkowania opioidów jak USA. Około 1,7% Amerykanów umiera z tego powodu, w większości stosunkowo młodych ludzi.

Samobójstwa

Liczba samobójstw nieznacznie wzrosła w ciągu ostatniego pokolenia w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wskaźniki samobójstw w innych bogatych krajach i na całym świecie znacznie spadły w ostatnich latach. Stany Zjednoczone wyróżniają się w szczególności samobójstwami z broni palnej, które są znacznie rzadsze w innych krajach na całym świecie. Samobójstwa są również jedną z nielicznych przyczyn zgonów, które stanowią wysokie ryzyko dla młodych ludzi.

Wypadki drogowe

Zgony w wypadkach drogowych są również znacznie częstsze w USA niż w większości innych bogatych krajów. W wielu krajach śmiertelne wypadki drogowe są o co najmniej 50% mniej powszechne niż w USA. Większość Amerykanów, którzy giną w wypadkach drogowych, to osoby młode, dlatego ta przyczyna śmierci znacząco przyczynia się do różnicy w średniej długości życia między USA a innymi krajami.

Ubóstwo i nierówność ekonomiczna

Stany Zjednoczone wyróżniają się również wyższymi nierównościami ekonomicznymi i ubóstwem niż inne bogate kraje, co ma również znaczenie dla wyników zdrowotnych. Podczas gdy Amerykanie mają wyższy średni dochód niż ludzie w większości innych bogatych krajów, dochody najbiedniejszych Amerykanów są niższe niż dochody najbiedniejszych ludzi w innych bogatych krajach.

Śmiertelność niemowląt

Odsetek niemowląt, które nie przeżywają pierwszego roku życia – jest wyższa w Stanach Zjednoczonych niż w prawie każdym innym bogatym kraju. Wysoka śmiertelność niemowląt ma duże znaczenie dla oczekiwanej długości życia, ponieważ bardzo krótka długość życia mocno obniża średnią. Badania przeprowadzone przez Alice Chen, Emily Oster i Heidi Williams (2016) pokazują, że chociaż wskaźniki umieralności dzieci zamożnych osób w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich są podobne, istnieją większe różnice między wskaźnikami umieralności niemowląt urodzonych wśród biedniejszych rodzin. Nie tylko śmiertelność niemowląt jest wyższa w USA, ale także śmiertelność matek jest znacznie wyższa. I podczas gdy śmiertelność matek spada w prawie wszystkich krajach świata, śmierć matek staje się coraz częstsza w USA.

Dostęp do opieki zdrowotnej

Wśród bogatych krajów USA wyróżniają się jako kraj, w którym ludność nie ma powszechnego dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego. W większości bogatych krajów ubezpieczeniem zdrowotnym są objęci wszyscy, ale nie w USA. W ostatnich latach Stany Zjednoczone rozszerzyły zakres opieki zdrowotnej, ale znaczna część populacji nadal nie jest ubezpieczona.

Świat jako całość osiągnął bardzo szybki postęp. Globalna średnia długość życia wzrosła do ponad 70 lat, a w 39 krajach wynosi nawet ponad 80 lat Stany Zjednoczone nie nadążają za tym postępem – ze względu na duże nierówności i powolny rozwój. W USA znajduje się obecnie 19 gmin, w których ludzie mają krótszą średnią długość życia niż średnia światowa.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię