Czy możemy otrzymać świadczenia dla bezrobotnych jeśli pracujemy?

Czy możemy otrzymać świadczenia dla bezrobotnych jeśli pracujemy? Tak, jeśli nie pracujesz w pełnym tygodniowym wymiarze godzin. Niepełny wymiar godzin to praca, w której pracujesz mniej niż 40 godzin tygodniowo.

Możesz zarobić do 50% tygodniowej kwoty świadczeń dla bezrobotnych z pracy w niepełnym wymiarze godzin. Jeśli zarobisz do 50% twoje świadczenia nie zostaną zmniejszone. Twoje świadczenia zostaną zmniejszone, jeśli zarobisz więcej niż 50%.

Na przykład, jeśli tygodniowa kwota świadczenia wynosi 400 USD, możesz zarobić do 200 USD tygodniowo z pracy w niepełnym wymiarze godzin. Jeśli otrzymasz więcej niż 200 USD w ciągu tygodnia, twoje świadczenia zostaną zmniejszone i nie otrzymasz maksymalnej możliwej kwoty. Cokolwiek zarobisz ponad połowę twojego świadczenia zostanie odjęte od twoich tygodniowych świadczeń.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię