Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że tegoroczne obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja związane będę z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów – Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Specjalne uchwały w tej sprawie podjęły Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej. Wspólna uchwał głosi, że „Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej, podkreślając wyjątkowe dla Narodów Polskiego oraz Litewskiego znaczenie aktu z 1791 r., oddają hołd dziedzictwu nowożytnego konstytucjonalizmu i wyrażają przekonanie, że idee przyświecające uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego stały się podstawą politycznej tożsamości obywateli krajów – spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

W uchwale przypomniano, że „230 lat temu w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, rezydencji władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, została uchwalona Konstytucja 3 Maja, pierwsza spisana konstytucja w Europie”. „Ustawa Rządowa opierała się na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych i zasadzie podziału władzy”. „Była wyrazem dążenia do budowy silnego państwa. Stanowiła formę umowy społecznej opierającej się na przekonaniu, że – jak zapisano w artykule V Konstytucji – +wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu+. Poszanowanie praw jednostki i utrwalenie etosu obywatelskiego miały gwarantować potęgę kraju. Ustawa Rządowa wprowadzała monarchię konstytucyjną, ustrój który w większości państw europejskich rozwinął się dopiero w następnym stuleciu. Konstytucja była wyraźną manifestacją suwerenności politycznej, demonstracją tej niezależności wobec mocarstw ościennych oraz wezwaniem do odnowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – wskazano w uchwale.
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=FAD2CA55ECAE1C00C12586B8005BEA5D

W ubiegłym roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Sejm Republiki Litewskiej ustanowiły rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001172/O/M20201172.pdf
http://mfa.lt/pl/pl/news/sejm-republiki-litewskiej-rok-2021-ustanowi-rokiem-konstytucji-3-maja-i-zareczenia-wzajemnego-obojga-narodw

Od 18 czerwca 1997 roku istnieje Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej. Posiedzenia odbywają się dwa razy do roku na przemian w Polsce i Litwie. W skład Zgromadzenia wchodzi 20-osobowa delegacja z każdego parlamentu. Istnieje również Zgromadzenie Parlamentarne Polski, Litwy i Ukrainy. 28 lipca 2020 roku w Lublinie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu forum współpracy pn. Trójkąt Lubelski, której celem jest rozwój współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej pomiędzy tymi państwami.
https://www.forum-ekonomiczne.pl/trojkat-lubelski-polska-litwa-i-ukraina-wzmacniaja-wspolprace/

Od 6 lat działa Brygada Polsko-Litewsko-Ukraińska im. Hetmana Wielkiego Konstantego Ostrogskiego
https://litpolukrbrig.wp.mil.pl/pl/

Wyjątkowe znaczenie dla wspólnego dziedzictwa historycznego narodów- spadkobierców dawnej Rzeczypospolitej miał uroczysty powtórny pogrzeb w Wilnie w 2019 r. przywódców powstańców styczniowych z terenów litewsko-białoruskich Wincentego Konstantego Kalinowskiego i Zygmunta Sierakowskiego z udziałem najwyższych władz państwowych Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Estonii.
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,358,wilno-pogrzeb-uczestnikow-powstania-styczniowego.html

Odbyły się również w 2019 r. wspólne obchody 450-lecia podpisania polsko-litewskiej Unii Lubelskiej.
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,340,prezydenci-polski-i-litwy-uczcili-450-rocznice-unii-lubelskiej-.html

W dniu 3 maja 2021 r. planowane jest wspólne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego RP (połączone Sejm i Senat RP) oraz Sejmu Republiki Litewskiej z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

PROGRAM NAJWAŻNIEJSZYCH OBCHODÓW 3-MAJOWYCH W METROPOLII CHICAGOWSKIEJ

Szczególne znaczenie dla uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów będą miały miejsce w Chicago, które uchodzi za stolicę blisko 10-milionowej diaspory polskiej i ponad 600-tysięcznej diaspory litewskiej w Stanach Zjednoczonych.

Dziewiętnastowieczni imigranci z terenów dawnej Rzeczypospolitej, w tym w szczególności byli powstańcy styczniowi przywieźli do Stanów Zjednoczonych tradycje dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czego symbolikę widzimy do dziś m.in. w najstarszych polonijnych organizacjach i kościołach oraz na sztandarach i chorągwiach, w postaci pojawiającego się herbu z pieczęci Rządu Narodowego z okresu powstania styczniowego, łączącego herby Korony Polskiej (Orzeł Biały), Litwy-Białorusi (Pogoń) i Rusi-Ukrainy (św. Michał Archanioł). Spotyka się też herby w wersji podwójnej (Orzeł i Pogoń).

W tegorocznych obchodach 3-majowych w Chicago wezmą udział przedstawiciele władz amerykańskich oraz spadkobierców dawnej Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych, czyli diaspor polskiej, litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej.

Sobota 1 maja 2021 r. – Dzień Parady Trzeciego Maja w Chicago
godz. 11.30 AM

Wirtualna 130. Parada Konstytucji Trzeciego Maja w Chicago
livestraming: https://polishparade.org/
m.in. uroczyste otwarcie, występy artystyczne, rozstrzygnięcie okolicznościowego dziecięco-młodzieżowego konkursu plastycznego oraz konkursu na ustrojenie posesji polonijnych; parada dedykowana jest 230. rocznicy Konstytucji oraz 100. rocznicy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, hasło Parady: „Nie lękajcie się”, zbiorowy „Marszałek Parady”: Weterani II Wojny Światowej, „Przyjaciel Polonii”: Sekretarz Stanu Illinois Jesse White, Królowa Parady będzie wybrana 25 kwietnia 2021 r. Organizator: Komitet Parady Konstytucji Trzeciego Maja przy Związku Klubów Polskich,  przedsięwzięcie wspierane przez konsulat.

Niedziela 2 maja 2021 r. – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą
Godz. 8.30 AM

uroczystości przy pomniku gen. Tadeusza Kościuszki w przy Al. Solidarności w Chicago, organizator Związek Narodowy Polski przy wsparciu m.in. Konsulatu Generalnego Polski i Litwy w Chicago oraz Gwardii Narodowej Stanu Illinois
Godz. 10.00 AM
uroczysta msza św. dziękczynna w kościele pw. Trójcy Świętej w Chicago pod przewodnictwem chicagowskiego biskupa pomocniczego Andrzeja Wypycha oraz księży dyrektorów litewskiej i polskiej misji katolickiej w Chicago – główny organizator Związek Narodowy Polski przy wsparciu m.in. Konsulatu Generalnego Polski i Litwy w Chicago.
Obowiązkowa rejestracja uczestnictwa i livestreaming: https://trojcowo.com/

Poniedziałek 3 maja 2021 – Narodowe Święto Trzeciego Maja
Godz. 12.00 – POŁUDNIE
ceremonia podniesienia flag narodowych Polski, Litwy i USA na centralnym placu Chicago DALEY PLAZA z udziałem orkiestry reprezentacyjnej 144. armii amerykańskiej
organizatorzy: Konsulaty Generalne Polski i Litwy w Chicago oraz Komitet 130. Parady Konstytucji Trzeciego Maja w Chicago, partner: Gwardia Narodowa Stanu Illinois

PONADTO:

– uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, w dniu 3 maja 2021 r. o godz. 17.00 (obowiązują zaproszenia)

uroczystość wręczenia awansów wojskowych przez Attaché Obrony z Ambasady RP w Waszyngtonie gen. Cezarego Wiśniewskiego, połączona z otwarciem wystawy o Armii Krajowej i Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy AK w USA oraz okolicznościowym spotkaniem z weteranami w Muzeum Polskim w Ameryce, przedsięwzięcie wspierane przez konsulat, w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 (obowiązują zaproszenia)
https://www.polishmuseumofamerica.org/

uroczyste widowisko okolicznościowe Zespołu Pieśni i Tańca „Polonia” – parafia św. Ferdynanda, przedsięwzięcie wspierane przez konsulat,
w dniu 1 maja o godz. 10.30livestraming https://www.facebook.com/poloniaensemble/

–  wirtualna konferencja popularnonaukowa „Chicagoski: Writers on Polish Chicago” w Bibliotece Publicznej Miasta Chicago z udziałem: Daniel Pogorzelski (prowadzący), Stuart Dybek, Thomas Dyja, John Guzlowski i Dominic Pacyga – przedsięwzięcie wspierane przez konsulat
w dniu 3 maja 2021 r.  o godz. 18.00 – livestraming kanał Youtube Chicago Public Library:https://www.youtube.com/watch?v=JiRR-EQ7zfg

liczne uroczystości w polonijnych parafiach, szkołach i organizacjach na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego

UWAGA:  Wszystkie wydarzenie odbywają się z zachowaniem przepisów epidemicznych COVID-19.

Piotr Semeniuk
Wicekonsul
Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
ph: 1 (312) 337 8166

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago
Facebook: Polish Consulate in Chicago

 

 

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię