Doktryny prezydenckie. Co to jest i czy istnieje doktryna Bidena?

Polityka zagraniczna administracji Bidena jest niezmiennie przedmiotem debaty, a niektórzy kwestionowali, czy istnieje wyraźna „doktryna Bidena” kierująca działaniami prezydenta.

Historycznie rzecz biorąc, amerykańscy prezydenci nieczęsto formułowali doktryny dotyczące ich polityki zagranicznej i obronnej. Zamiast tego są one wydedukowane na podstawie konsekwentnych działań, zasad i pism na przestrzeni czasu. Prezydent Joe Biden opublikował strategię bezpieczeństwa narodowego i narodową strategię wojskową, ale wydaje się, że jego sztuką rządową kieruje splot idei i impulsów, które nie stanowią spójnej zasady polityki rządu.

Podczas gdy niektórzy prezydenci w przeszłości mieli jasne doktryny, jak Abraham Lincoln, Dwight Eisenhower, Richard Nixon i Ronald Reagan, nawet ci prezydenci nie zawsze byli w stanie zapewnić zgodność swoich działań z ich koncepcjami. W przypadku prezydenta Bidena pojawiły się niekonsekwencje w jego działaniach, które budzą wątpliwości, czy administracja prowadzi spójną politykę. Na przykład administracja realizowała radykalnie odmienną politykę wobec Afganistanu i Ukrainy, mimo że oba te kraje zostały zidentyfikowane jako interesy USA. Dodatkowo administracja Bidena podkreślała współpracę z sojusznikami jako znak rozpoznawczy amerykańskiej polityki zagranicznej, ale jednocześnie wykazała się gotowością do samodzielnego działania w określonych sytuacjach.

 

Warto zauważyć, że jednoznaczne doktryny są rzadkością w amerykańskiej polityce zagranicznej, a doktryny prezydenckie są raczej wyjątkiem niż regułą, zważywszy, że władza federalna jest podzielona między trzy gałęzie rządu reprezentujące szeroki wachlarz poglądów. Mimo to politykę prezydenta można przewidzieć na podstawie splotu idei i impulsów, które nim kierują.

6 prezydentów USA z najwyższym ilorazem inteligencji

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię