Medyczne wydatki, które nie tylko emeryci mogą odliczyć od podatków

Liczba potrąceń medyczny jest dość obszerna co daje osobom z wysokim rachunkami za leczenie możliwość zaoszczędzenia na podatkach.

Podatnicy, którzy korzystają z załącznika A wyszczególniając tam wydatki mogą odliczać kwalifikujące się opłaty medyczne w łącznej kwocie nie przekraczającej 7,5% skorygowanego dochodu brutto.

Możesz ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, których nie pokrywa ubezpieczenie dla siebie, współmałżonka i osób na Twoim utrzymaniu. Aby kwalifikować się jako odliczenie, wydatek musi być poniesiony głównie w celu złagodzenia lub zapobieżenia niepełnosprawności fizycznej, umysłowej lub chorobie.

Szeroka lista kwalifikujących się wydatków obejmuje płatności z własnej kieszeni za

  • usługi medyczne świadczone przez lekarzy, dentystów, optometrystów i innych lekarzy;
  • usługi w zakresie zdrowia psychicznego;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym Medicare części B i D);
  • roczne badania fizyczne;
  • leki na receptę i insulinę (ale nie leki dostępne bez recepty);
  • aparaty słuchowe;
  • oraz transport do i z gabinetu lekarskiego.

Oto jakie jeszcze wydatki medyczne kwalifikują się do odliczeń:

Opieka długoterminowa

Jeśli Ty lub Twój współmałżonek potrzebujecie opieki długoterminowej, może być możliwe odliczenie niezwróconych kosztów opieki domowej, mieszkania z opieką i usług w domu opieki jako kosztów leczenia. Aby te koszty można było odliczyć, opieka długoterminowa musi być medycznie konieczna dla osoby przewlekle chorej. Za przewlekłą chorobę uważa się osobę, która nie może wykonywać co najmniej dwóch czynności dnia codziennego bez pomocy przez 90 dni lub dłużej. Każdy, kto potrzebuje opieki długoterminowej z powodu demencji lub innego upośledzenia funkcji poznawczych, jest również uważany za przewlekle chorego.

Ubezpieczenie na opiekę długoterminową

W przypadku wykupienia polisy na opiekę długoterminową część składki kwalifikuje się jako koszt leczenia. Odliczenie jest ograniczone w zależności do wieku. W przypadku deklaracji za rok 2022 maksymalne limity na osobę wynoszą 5640 USD dla podatników w wieku 71 lat lub starszych, 4510 USD dla podatników od 61 do 70 lat, 1690 USD dla osób w wieku od 51 do 60 lat, 850 USD dla osób od 41 do 50 lat i 450 USD dla osób w wieku 40 lat i młodszych.

Kolejna zmiana dotyczy świadczeń z tytułu diet lub polis odszkodowawczych, które wypłacają każdego dnia z góry ustaloną kwotę. Świadczenia te nie są wliczane do dochodu. Wyjątkiem są kwoty przekraczające łączne kwalifikowane wydatki beneficjenta na opiekę długoterminową lub 390 USD dziennie – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Usprawnienia domu

Koszt niektórych ulepszeń w celu dostosowania domu do niepełnosprawności lub choroby fizycznej można również odliczyć jako wydatki medyczne – rampy, szerokie drzwi lub wejścia, poręcze i windy dla wózków inwalidzkich.

Programy redukcji masy ciała

Programy odchudzające, które są zlecane przez lekarzy w celu leczenia otyłości lub nadciśnienia lub łagodzenia innych dolegliwości, podlegają odliczeniu jako koszty leczenia. Produkty dietetyczne, suplementy odchudzające lub napoje o obniżonej kaloryczności nie są. Plan redukcji masy ciała w celu poprawy wyglądu również się nie liczy.

Wydatki na psa przewodnika

Koszty leczenia weterynaryjnego psa przewodnika w celu pomocy osobom niedowidzącym i innym niepełnosprawnym fizycznie są kwalifikowalnymi potrąceniami z tytułu opieki medycznej. To samo dotyczy kosztów zakupu i szkolenia psa, a także jego karmienia i pielęgnacji.
Koszty związane ze zwierzętami wspierającymi osoby emocjonalnie też można odliczyć, ale tylko wtedy kiedy zwierzę potrzebne jest przede wszystkim w celu złagodzenia niepełnosprawności psychicznej lub choroby.

Odliczenia dla pracowników samozatrudnionych

Osoby samozatrudnione mogą odliczyć koszty ubezpieczenia zdrowotnego i składek na opiekę długoterminową dla siebie, współmałżonka i osób pozostających na ich utrzymaniu, niezależnie od tego, czy są ujęte w załączniku A. Koszty odlicza się na formularzu 1040.

Chirurgia plastyczna poprawiająca ogólny wygląd, przeszczepy włosów i wybielanie zębów nie kwalifikują się. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co kwalifikuje się do odliczeń medycznych, zobacz Publikację IRS 502.

Coraz mniej osób odkłada na konta emerytalne

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię