Najlepsze miejsca do obserwacji ptaków w Illinois

Jeśli obserwowanie ptaków jest dla ciebie nowym hobby, pamiętaj że zima jest dobrym momentem na rozpoczęcie obserwacji. Zimą w Illinois jest mniej ptaków, co daje nowym obserwatorom szansę na lepsze ich rozpoznanie. Dodatkowym plusem jest brak listowia na drzewach co powoduje, że jest nam po prostu łatwiej dostrzec ptaki.

 

Jak twierdzi Bird Watcher’s Digest poniższe parki i rezerwaty przyrody są najlepszymi miejscami do obserwacji ptaków w Illinois.

1. Illinois Beach State Park
Lake Front Drive, Zion

Ponad sześć mil linii brzegowej jeziora Michigan i tysiące akrów lasów dębowych, sosen i bagien tworzy ten stanowy park znajdujący się przy Sheridan Road w pobliżu granicy z Wisconsin. Park odwiedza ponad 300 gatunków ptaków, w tym dzięcioł czerwonolicy – gatunek zagrożony wyginięciem.

2. Port Montrose i Magic Hedge
Chicago Park District, 425 East McFetridge Drive, Chicago, IL

Montrose Harbour i Magic Hedge to prawdopodobnie najlepsze miejsce w stanie Illinois do oglądania migrujących i rzadkich gatunków ptaków. Miejsce to składa się z porośniętego roślinnością półwyspu wcinającego się w jezioro Michigan. Zatrzymuje się tu ponad 325 gatunków ptaków, w tym kilka rzadkich, takich jak gajówka Kirtland. W tym miejscu można równiż nacieszyć oko 17 gatunkami wróbli.

3. Midewin National Tallgrass Prairie
    30071 South State Route 53, Wilmington, IL

W tym miejscu znajduje się dwadzieścia jeden rodzimych ekosystemów, w tym sawanna dębowa i łąka turzycowa. Zajmują około 20 000 akrów na pierwszej wyznaczonej w kraju prerii trawiastej położonej w pobliżu najbardziej wysuniętych na południe przedmieść Chicago. Midewin stanowi siedlisko dla 110 gatunków ptaków lęgowych. Miejsce to odwiedzane jest przez wilczego brodzika, bobolinka, wróbla Henslowa. Midewin oferuje również dobrą obserwację ptaków zimą. Sowy uszate, jastrzębie włochate i błotniaki północne goszczą tu i żerują w chłodniejszych miesiącach.

4. Cypress Creek National Wildlife Refuge
0137 Rustic Campus Drive, Ullin, IL

Ten rezerwat przyrody zajmuje powierzchnię ponad 14 tysięcy akrów między rzekami Ohio i Mississippi na południu stanu Illinois. W granicach ostoi występuje ponad 50 zagrożonych gatunków zwierząt i ptaków. Najpopularniejsze ptaki zamieszkujące ten teren to grubodziób, wilga sadownicza, gąsiorek, kaczka płócienna, parula północna i rudobrązowe jastrzębie.

5. Mississippi Palisades State Park
    16237A Illinois Route 84, Savanna, IL

Rzeka Mississippi i jej rozlewisko wraz z zalesionymi urwiskami i wąwozami stanowią malownicze tło dla obserwacji ptaków w tym parku stanowym w północno-zachodnim Illinois. Ponad 200 gatunków ptaków migruje przez ten park, a prawie 100 z nich pozostaje do rozrodu. W listopadzie można zobaczyć tam pelikana białego, krakwa, gągoła i szlachara przygotowujących się do migracji. Zimą główną atrakcją są dziesiątki bielików obserwowanych nad urwiskami. Podczas innych miesięcy miejsce to jest wypełnione migrującymi ptakami śpiewającymi, w tym 34 gatunkami warblerów – lasówek.

 

6. Starved Rock i Matthiessen State Parks
PO Box 509, Utica, Illinois 61373

Ten znany park w Illinois co roku przyciąga ponad 225 gatunków ptaków. Wędrowne ptactwo wodne i ptaki śpiewające odwiedzają parki wiosną i jesienią, zwłaszcza w lasach wokół schroniska Lone Pine Shelter. Amerykańskie białe pelikany zatrzymują się wiosną i jesienią wzdłuż rzeki Illinois. Zimą bieliki i różne gatunki mew żerują w pobliskim Centrum Turystycznym Korpusu Wojskowego oraz w okolicach tamy. Stowarzyszenie Starved Rock Audubon Society sponsoruje bezpłatny weekend Bald Eagle Days każdego stycznia. W parkach można obserwować dzięcioła smugoszyjego, prothonotary wodniczki, wodospadu Luizjany, muchołówki akadyjskiej, puszczyka zwyczajnego i strzyżyka kalifornijskiego.

Jak spędzić czas w Chicago? Podpowiadamy

Posłuchaj podcastów:

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię