Pięć dokumentów prawnych, które powinieneś mieć przygotowanych na wypadek choroby lub śmierci

Istnieją dokumenty prawne, które każda dorosła osoba, a tym bardziej starsza osoba powinna mieć wypełnione i przygotowane. Chronią one interesy finansowe i zdrowotne na wypadek choroby lub śmierci. Oto lista podstawowych dokumentów, które każdy powinien mieć:

1. Advanced Directive

Dyrektywa zaawansowana to jeden z najważniejszych dokumentów, które każda osoba w starszym wieku powinna mieć przygotowany. Dyrektywy zaawansowane to zbiór dokumentów wyszczególniających dokładne instrukcje i preferencje w odniesieniu do leczenia i komfortu pod koniec życia. Zaawansowane dyrektywy są szczególnie ważne do ustalenia na wypadek, gdy choroba nie pozwala w przekazaniu swojej woli.

2. Living Will

Testamenty życiowe są specyficzną i znaczącą częścią zaawansowanej dyrektywy. Jest to dokument, który przedstawia życzenia dotyczące opieki pod koniec życia. Dokument ten również służy do informowania lekarzy i świadczeniodawców o twoich życzeniach, jeśli są one wykonywane przez pełnomocnika opieki zdrowotnej.

 

3. DNR i DNI

DNR (nie reanimować) i DNI (nie intubować) to dwa niezwykle ważne dokumenty. Określają preferencje w zakresie resuscytacji i intubacji, które służą zarówno ratowaniu, jak i podtrzymywaniu życia. W nakazie DNR stwierdza się, że dana osoba nie chce RKO, uciskania klatki piersiowej ani używania defibrylatora w celu utrzymania ich przy życiu. Rozkaz DNI zawiera informacje, że osoba nie chce mieć włożonej rurki do oddychania, aby utrzymać ją przy życiu.

4. Power of Attorney

Są dwa rodzaje pełnomocnictwa: trwałe i pełnomocnictwo w zakresie opieki zdrowotnej. Po pierwsze, trwałe pełnomocnictwo daje innej osobie prawo do nadzorowania wszystkich spraw w imieniu danej osoby, w tym spraw związanych z nieruchomościami, finansami, bankowością, świadczeniami rządowymi i medycyną. Po drugie, osoba może wyznaczyć pełnomocnika do spraw opieki, aby upewnić się, że jego życzenia dotyczące opieki na koniec życia są honorowane, w sytuacji kiedy osoba nie może mówić w swoim imieniu.

5. Will i/lub Trust

Są to dwa różne dokumenty prawne dotyczące rozporządzania majątkiem i mieniem. Testament to dokument spisujący podział majątku. Trust to umowa na podstawie której osoba zwana zarządca, zobowiązuje się zarządzać majątkiem rodzinnym.

Największe zagrożenia finansowe dla twojej emerytury

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię