Rządy, które odradzają swoim obywatelom podróży do USA

Rządy często wydają porady i rozporządzenia dotyczące podróży do innych krajów w oparciu o ogólną sytuację w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w miejscu docelowym.

Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, który posiada listę państw, do których swoim obywatelom odradzają podróżowania.

Jak podaje strona internetowa Frezhyb, przynajmniej 12 krajów odradza swoim obywatelom podróży do USA.

 

Wielka Brytania

Ostrzeżenie wynika z obaw związanych z przemocą z użyciem broni, klęskami żywiołowymi i potencjalnymi atakami terrorystycznymi. Ponadto rząd Wielkiej  zaleca obywatelom, aby przed wizytą w USA zapoznali się z lokalnymi przepisami i zwyczajami.

Irlandia

Rząd irlandzki jako powody podaje obawy dotyczące bezpieczeństwa, w tym powszechność przemocy z użyciem broni, możliwość niepokojów społecznych i ataki terrorystyczne. Ponadto rząd ostrzega podróżnych przed ryzykiem klęsk żywiołowych, takich jak pożary, które mogą wystąpić na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Kanada

Władze Kanady wzywają swoich mieszkańców do rozważenia podróży do USA, podkreślając potencjalne ryzyko dla ich zdrowia i bezpieczeństwa w związku z rosnącymi napięciami społecznymi i niepokojami politycznymi w Ameryce.

Australia

Rząd Australii wydał zalecenie „Nie podróżuj” do Stanów Zjednoczonych ze względu na różne czynniki, w tym zwiększone wskaźniki przestępczości i niepokoje polityczne. Australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu podkreśla również obawy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak huragany i pożary, jako potencjalnymi zagrożeniami, na jakie mogą napotkać podróżni podczas podróży do Ameryki.

Izrael

Izrael nie rekomenduje podróży do USA. Ostrzeżenie to  wynika przede wszystkim z wysokiego poziomu przestępczości i potencjalnego stosowania przemocy z użyciem broni w niektórych regionach kraju. Ponadto Izrael jest zaniepokojony nieprzewidywalnym charakterem zagrożeń terrorystycznych i możliwością, że jego obywatele mogą stać się celem.

Francja

Francja również podaje za przyczynę stojącą za odradzaniem swoim obywatelom podróżowania do Stanów Zjednoczonych rosnącą przemoc z użyciem broni i napięcia społeczno-polityczne w kraju.

Niemcy

Niemcy odradzają swoim obywatelom podróżowanie do Ameryki, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa osobistego , potencjalnych problemów prawnych dla podróżnych oraz zwiększone wskaźniki przestępczości w niektórych miastach i powszechność przemocy z użyciem broni. Rząd wzywa obywateli Niemiec do zachowania ostrożności i rozważenia ryzyka przed planowaniem podróży do Ameryki.

Japonia

Japoński rząd wyraził zaniepokojenie wysokim wskaźnikiem przestępczości, częstymi przypadkami przemocy z użyciem broni, nasilonymi niepokojami politycznymi i potencjalną dyskryminacją obywateli Japonii w Stanach Zjednoczonych.

Nowa Zelandia

Rząd tego kraju odradza podróż do USA ze względu na możliwe niepokoje społeczne. Ponadto wzywa Nowozelandczyków do zarejestrowania swoich planów podróży na rządowej stronie internetowej SafeTravel, aby otrzymywać ważne aktualizacje i pomoc w sytuacjach awaryjnych.

Bahamy

Rząd Bahamów wydał zalecenie, w którym wzywa obywateli, aby unikali niepotrzebnych podróży do Stanów Zjednoczonych w świetle rosnącego poziomu przestępczości i potencjalnego niepokoju społecznego w różnych częściach kraju.

Hiszpania

Władze hiszpańskie wymieniły powszechność przemocy z użyciem broni i masowych strzelanin oraz spolaryzowany klimat polityczny w Stanach Zjednoczonych jako kluczowe czynniki do ponownego rozważenia podróży do USA Ponadto rząd ostrzega, aby ich obywatele byli świadomi potencjalnego ryzyka klęsk żywiołowych, takich jak pożary i huragany.

Austria

Austria odradza swoim obywatelom podróżowanie do Ameryki ze względu na wysoki wskaźnik przestępczości, niestabilność polityczna i ryzyko masowych strzelanin.

Szykuje się rewolucja w podróżowaniu: Pierwszy kraj wprowadza przełomowe ułatwienia

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię