Najbogatsze kraje świata w 2022 roku

Yahoo skompilowało listę najbogatszych krajów świata na podstawie Wealth Report autorstwa Credit Suisse.

Jak odkryli autorzy listy, górne 10% światowej populacji posiada 190 razy większe bogactwo w porównaniu z najbiedniejszą połową światowej populacji. Również 52% wszystkich dochodów światowych trafia do 10% najbogatszych.

Oto 10 najbogatszych krajów świata:

10. Australia

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 10 649

PKB  wynosi około 2 biliony dolarów. Australia jest domem dla 16. co do wielkości giełdy papierów wartościowych. Gospodarka jest głęboko powiązana z krajami Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

9. Włochy

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 11 512

Włochy są jednym z najbogatszych krajów świata. Są krajem wiodącym w eksporcie i handlu światowym. Wochy należą do grupy krajów o najwyższej jakości życia. Prywatny majątek we Włoszech należy do największych na świecie.

8. Kanada

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 12 362

Gospodarka Kanady jest zdominowana przez przemysł usługowy. PKB wynosi  2,2 biliona dolarów. Eksport Kanady jest wart ponad 630 miliardów dolarów.

7. Indie

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 14 225

Druga co do wielkości populacja świata jest jednym z najbogatszych krajów świata i domem dla jednej z największych populacji dotkniętych ubóstwem na świecie. W Indiach występują jedne z największych nierówności majątkowych na świecie.

6. Francja

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 16 159

Trzeci najbogatszy kraj w Europie. Sektor usług reprezentuje największą część gospodarki Francji. Jest również jednym z najbardziej innowacyjnych krajów na świecie.

5. Wielka Brytania

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 16 159

PKB Wielkiej Brytanii wynosi 3,198 bln USD. Jedna z najbardziej zglobalizowanych gospodarek świata.  Gospodarka Wielkiej Brytanii jest wysoko rozwiniętym rynkiem społecznym i gospodarką rynkową.

4. Niemcy

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 17 489

Niemcy, największa gospodarka w Europie. Wysoko rozwinięta gospodarka, w której 41% produkcji krajowej pochodzi z eksportu, co czyni Niemcy jednym z największych eksporterów na świecie. Niemcy mają jeden z najwyższych poziomów życia.

3. Japonia

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 25 692

Japonia ma wysoko rozwiniętą gospodarkę i jest drugą co do wielkości rozwiniętą gospodarką na świecie. Jeden z największych importerów i eksporterów na świecie. Drugi kraj na świecie co do wielkości produkcji samochodów i rezerw walutowych.

 

2. Chiny

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 85 107

Większość czołowych firm w Chinach należy do państwa. Chiny są drugim najbogatszym krajem na świecie. Pomimo tego, że liczba milionerów w Chinach stale rośnie większość mieszkańców żyje w ubóstwie.

1. Stany Zjednoczone Ameryki

  • Całkowite bogactwo kraju (w miliardach dolarów): 145 793

Kapitalizm zapewniła rozkwit firmom w Stanach Zjednoczonych. Ponad 31% całkowitego światowego bogactwa należy do USA, ale poziom życia jest na niższy niż w wielu krajach europejskich. Stany Zjednoczone zajmują drugie miejsce na świecie pod względem średniego bogactwa na osobę dorosłą, ale 18 pod względem mediany bogactwa na osobę.

Czy młodsze pokolenia są bardziej świadome?

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię