Najbardziej poszukiwane umiejętności miękkie w CV

Niezależnie od tego jaki zawód wykonujesz, każdego dnia uczysz się nowych umiejętności i zgłębiasz wcześniej wyuczone.

Umiejętności dzielą się na miękkie (soft skills) i twarde (hard skills). Hard skills to umiejętności mierzalne, potrzebne w wykonywaniu konkretnego zawodu. Zdobywa się je w szkole lub poprzez otrzymywaniu kolejnych certyfikatów.
Soft skills, nazywane często umiejętnościami ludzkimi lub społecznymi, są połączeniem cech charakteru, zdolności osobistych i interpersonalnych. To one pokazują jak zachowamy się w danej sytuacji, jak organizujemy pracę, traktujemy ludzi i integrujemy się z innym.

W ostatnich latach wielu pracodawców zaczęło zauważać, że umiejętności miękkie są tak samo ważne jak twarde. A na wielu stanowiskach nawet ważniejsze. Najnowsze badania sugerują, że 97% pracodawców uważa je tak samo ważne dodając, że najwięcej nowych pracowników zostaje zwolnionych z pracy w ciągu 18 miesięcy ze względu na brak odpowiednich umiejętności miękkich.

Jak twierdzą pracodawcy, hard skills można nauczyć praktycznie każdego, ale z podstawami soft skills trzeba się zazwyczaj urodzić. Wielu pracodawców zaczyna przedkładać umiejętności miękkie nad twarde podczas poszukiwania nowych pracowników.

Według ofert pracy pojawiających się na takich stronach jak ZipRecruiter, Indeed i profilów na stronie Linkedln najbardziej pożądanymi ośmioma umiejętnościami miękkimi są:

  1. Time management

Zarządzanie czasem pokazuje czy umiesz umiejętnie i mądrze wykorzystywać czas. Zarządzanie czasem wiąże się z takimi umiejętnościami jak planowanie, ustalanie celów i priorytetów, organizacja pracy, radzeniem sobie ze stresem.

  1. Communication

Ponad 6 milionów ofert pracy postrzega komunikację jako jedną z najważniejszych umiejętności miękkich. Dzięki dobrej komunikacji potrafimy prawidłowo podzielić się naszymi pomysłami i przemyśleniami, zrozumieć żądania i wymagania pracodawcy, pracować w grupie.

 

  1. Adaptability

Zdolność adaptacji jest potrzebna w każdej sytuacji życiowej. Zmiany zdarzają się wszędzie. Nowi pracownicy przychodzą, starzy koledzy odchodzą, nowe projekty, zmiany w zarządzie, nowe wyzwania.

  1. Problem-solving

Umiejętność rozwiązywania problemów jest ważna w każdej pracy. Ta zdolność wiąże się z takimi umiejętnościami jak logiczne rozumowanie, analiza sytuacji, zebranie i ocena danych oraz wprowadzenie rozwiązania.

  1. Creativity

Kreatywność, szczególnie w dzisiejszym świecie pracy zdalnej, jest bardzo ważną umiejętnością miękką. The World Economic Forum podaje, że do 2025 będzie to jedno z pięciu najważniejszych i najbardziej poszukiwanych umiejętności miękkich przez pracodawców. Kreatywność to znajomość krytycznego myślenia, oryginalność, wychodzenie poza ramy, ciekawość, otwartość i wyobraźnia.

  1. Leadership

Przywództwo jest bardzo ważną umiejętnością nawet kiedy staramy się o podstawowe stanowisko. Pracownicy z tą umiejętnością wykazują większą inicjatywę, bardziej wspierają firmę, są pomocni i hojni.

  1. Interpersonal skills

Umiejętności interpersonalne łączą komunikację, przywództwo i pracę zespołową. Umiejętność dobrego komunikowania się z innymi, radzenia sobie z konfliktami, słuchania, respektowania innych, wykazywanie empatii, dyplomacji również składają się na interpersonalne umiejętności.

  1. Attention to detail

Dbanie o szczegóły to nic innego jako dokładne wykonywanie swojej pracy. Zwracanie uwagi na szczegóły, krytyczna analiza i drobiazgowość są poszukiwanymi umiejętnościami.

Porady kuchenne, które każdy powinien znać

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię