Amerykańskie domy opieki potrzebują imigrantów. I to wielu!

Wraz z starzeniem się pokolenia baby boomers i zwiększeniem zapotrzebowania na opiekę medyczną, domy opieki w całych Stanach Zjednoczonych mają trudności z znalezieniem wystarczającej liczby pracowników do zapewnienia niezbędnej opieki pensjonariuszom.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest poleganie na imigrantach, którzy odgrywają coraz bardziej istotną rolę w opiece nad osobami starszymi.

W tej chwili imigranci stanowią około jedną trzecią personelu w domach opieki w Stanach Zjednoczonych, a w niektórych stanach ich udział wynosi nawet ponad 40%. Ponadto, przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat liczba pracowników imigranckich w tej branży będzie nadal rosła.

Jednym z powodów, dla których domy opieki zatrudniają tak wielu imigrantów jest brak odpowiedniej liczby Amerykanów chętnych do pracy w tej branży. Praca ta jest często nisko płatna i wymaga dużo wysiłku fizycznego, co odrzuca wielu kandydatów.

Ponadto, pracownicy imigranccy często wykazują się dużym poziomem zaangażowania w swoją pracę i poświęcenia w opiece nad starszymi osobami, co przekłada się na wyższą jakość opieki.

Jednakże, polityka imigracyjna administracji rządowej ma wpływ na dostępność pracowników imigranckich w branży opieki zdrowotnej. Zaostrzenie przepisów imigracyjnych może spowodować brak pracowników i wpłynąć na jakość opieki nad starszymi osobami.

W rezultacie, wiele organizacji zajmujących się opieką zdrowotną i domów opieki starzejących się osób przekonuje, że potrzebne jest bardziej liberalne podejście do polityki imigracyjnej, aby zapewnić wystarczającą liczbę pracowników i zapewnić lepszą jakość opieki nad osobami starszymi.

Kilka słów o tym, na co USA marnuje pieniądze

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię