Brandenburgia będzie skarżyć Polskę. Chodzi o Odrę

W długotrwałym sporze z Polską Brandenburgia chce pozwać stronę polską zarzucając jej poszerzenie Odry, które negatywnie wpływa na sferę ekologiczną dorzecza.

Pozew na celu zatrzymanie prac budowlanych. Ministerstwo Brandenburgii przygotowuje pozew, który musi zostać złożony do sądu administracyjnego w Warszawie do 16 listopada – poinformował w sobotę rzecznik resortu.

 

Rząd landu Brandenburgii przygotowuje pozew, którego celem jest administracyjne zatrzymanie ekspansji Odry po stronie polskiej. Rzecznik resortu uzasadnił pozew ochroną przyrody i faktem, że strona polska nie uwzględnia w wystarczającym stopniu przewidywanego, transgranicznego oddziaływania na środowisko i obecnego stanu ekologicznego Odry.

Ekolodzy kontra inwestycje

Mimo systematycznej krytyki ze strony Brandenburgii, Polska forsuje rozbudowę nabrzeża, a jako jeden z celów nadrzędnych przemawiających za inwestycją, wymienia lepszą ochronę przed powodzią. Niemieccy ekolodzy uważają, że regulacja Odry stanowi zagrożenie dla ekosystemu rzeki. Po masowej śmierci ryb na wspólnej, niemiecko-polskiej rzece granicznej w sierpniu 2022, Federalne Ministerstwo Środowiska w Berlinie poinformowało, że Odra musi się podnieść i odrodzić ekosystem zrujnowany po katastrofie ekologicznej. Wszelka ingerencja człowieka w tym czasie opóźnia ten proces.

Wpływ na zwierzęta i ich siedliska

Liczne, niemieckie organizacje ekologiczne złożyło już pod koniec września 2022 pozew, mający na celu zapobieżenie dalszym pracom regulującym brzeg Odry. Po wcześniejszym pozwie stowarzyszeń proekologicznych, którego finał miał miejsce na rozprawie administracyjnej, warszawski sąd zobowiązał polski organ ochrony środowiska do większego uwzględnienia wpływu realizowanych inwestycji na zwierzęta i ich siedliska w projekcie budowlanym. Nie przyniosło to jednak zmian w realizacji inwestycji po polskiej stronie, a budowa nie została wówczas wstrzymana.

Po polskiej stronie Odry w okolicach Słubic, prowadzone są prace polegające na budowie zapory ustawionej prostopadle do brzegu, co skutecznie tamuje swobodny przepływ wód i znacznie przyczynia się do kolejnego wzrostu zasolenia Odry.

Naukowcy sporządzili mapę rozmieszczenia wszystkich 20 000 gatunków pszczół na Ziemi

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię