Kraje, które najbardziej angażują się w ochronę środowiska

Plastik i odpady w oceanach. Gazy cieplarniane niszczące nasza planetę. Zanieczyszczenie powietrza, wylesianie… lista jak człowiek niszczy środowisko jest długa.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku około 7 milionów przedwczesnych zgonów jest związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Jeśli chcemy, aby nasza planeta przetrwała musimy ograniczyć zachowania negatywnie wpływające na nasze środowisko. Są kraje, które wykazują zaangażowanie w ochronę środowiska, wprowadzając politykę mającą na celu ograniczenie emisji i redukcję odpadów oraz zachęcają do bardziej ekologicznego życia.

Szwecja

Szwecja – jest jednym z najbardziej postępowych krajów pod względem dbałości o środowisko. Szwecja ma jeden z najniższych wskaźników emisji w całej Europie. A krajowa polityka w zakresie gospodarowania odpadami doprowadziła do zaledwie 1 procentu odpadów stałych na wysypiskach, a 99 procent jest poddawanych recyklingowi lub przerabianych na biogaz.

Gambia

Gambia – ten mały kraj położony na kontynencie afrykańskim emituje mniej gazów cieplarnianych w roku niż Los Angeles w ciągu kilku miesięcy. Dwadzieścia procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzi z elektrowni słonecznych. Nowa inicjatywa rządowa wprowadza plan zagospodarowania dużych obszarów ziem pod zasadzenie lasów i sawannę.

Kostaryka

Kostaryka – jest liderem w zwiększaniu pokrywy leśnej i podwojeniu tropikalnych lasów deszczowych w ciągu ostatnich kilku dekad. Jest również światowym liderem w przychodzeniu na czystą energię. W ciągu ostatnich czterech lat Kostaryka wytworzyła ponad 95 procent swojej krajowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Belgia

Belgia – 75 procent odpadów w Belgii jest poddawanych recyklingowi, ponownie wykorzystywanych lub kompostowanych. Belgia prowadzi globalne przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty i materiały pozostają w systemie tak długo, jak to możliwe, zamiast zostać zniszczonym po jednorazowym użyciu.

 

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia – zero procent populacji jest narażone na niebezpieczne poziomy zanieczyszczenia powietrza drobnymi cząsteczkami. Tak – zero procent. Powietrze nad Nową Zelandią należy do najczystszych na całej planecie. 81 procent energii elektrycznej NZ jest wytwarzana ze źródeł odnawialnych. Ponadto prawie jedna trzecia obszaru lądowego i morskiego jest chroniona, co stanowi najwyższy odsetek wśród krajów, które najwięcej robią, by chronić środowisko.

Słowenia

Słowenia – stolica tego kraju Lublana, została uznana za „Najbardziej zielona stolica Europy w 2016 roku” przez Unię Europejską. Dzięki wprowadzeniu programu zrównoważonego rozwoju Słowenia zmniejszyła emisję i wprowadziła gospodarkę ekologiczną z odpowiedzialnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

 

Szwajcaria

Szwajcaria – według najnowszego raportu wskaźnika efektywności środowiskowej (EPI) Szwajcaria przoduje w świecie pod względem zrównoważonego rozwoju. Kraj ten uzyskał prawie doskonałe wyniki w zakresie warunków sanitarnych i zasobów wodnych oraz zajął drugie miejsce pod względem zanieczyszczenia powietrza oraz klimatu i energii. Szwajcarzy osiągnęli to, koncentrując się na planowaniu urbanistycznym i przekształceniu terenów naturalnych poprzez strategię przestrzenną na rzecz efektywnego wykorzystania cennych zasobów, priorytetowego traktowania energii odnawialnej oraz wprowadzeniu podatku od emisji dwutlenku węgla w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

Najbardziej niesamowite drzewa i krzewy na świecie

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię