Sprawa rent i emerytur dla byłych funkcjonariuszy służb PRL w Trybunale Konstytucyjnym

Po ponad miesięcznej przerwie Trybunał Konstytucyjny ponownie zajmie się sprawą obniżenia emerytur i rent byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL. Chodzi o tak zwaną ustawę dezubekizacyjną. Wniosek o zbadanie z Konstytucją części przepisów złożył w 2018 roku warszawski Sąd Okręgowy. Rozprawa odbyła się 15 lipca, wcześniej była kilkukrotnie odraczana.

Sąd Okręgowy wskazał, że ustawa może dyskryminować oraz naruszać zaufanie obywatela do państwa. Motywy pytania prawnego odczytał sędzia sprawozdawca TK Justyn Piskorski.
„Sąd wskazał, że na mocy ustawy zmieniającej, nastąpiło ponowne obniżenie świadczeń emerytalnych i rentowych względem tej samej grupy osób, naruszając przy tym istotę prawa do zabezpieczenia społecznego poprzez obniżenie świadczenia nabyte nie tylko od 1944 do 1990 roku, ale również ograniczenie jego wysokości za okres służby po 31 lipca 1990 roku” – argumentował.

Po zaprezentowaniu stanowiska Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, prezes TK Julia Przyłębska zarządziła przerwę do sierpnia. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie.

Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, czyli tak zwana ustawę dezubekizacyjną, dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Kurek/w Wj

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię