19 listopada – Światowy Dzień Toalet

World Toilet Day po raz pierwszy był obchodzony 19 listopada w 2013 roku. Wszystko zaczęło się w 2001 roku, kiedy to została powołana do życia Światowa Organizacja Toaletowa w Singapurze.

Ma ona za zadanie prowadzenie walki o podwyższanie standardów ubikacji na świecie ze szczególnym uwzględnieniem szaletów publicznych.
Założycielem organizacji jest Jack Sim, którey organizuje konferencję o nazwie World Toilet Summit.

W 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło projekt A/67/L.75 „Urządzenia sanitarne dla wszystkich” i rezolucją A/RES/67/291 wyznaczyło oficjalnie święto na 19 listopada. Obchody koordynuje UN-Water we współpracy z rządami krajów i zainteresowanymi stronami.

Czytaj rownież: Jak czyścić i usuwać osady mineralne i plamy z twardej wody

Według danych statystycznych organizacji, na świecie więcej osób ma dostęp do telefonu komórkowego niż czystej toalety z wodą. Okazuje się, że możliwość korzystania z czystej toalety i odprowadzania ścieków poza nasze pole widzenia (i czucia) to luksus, jak podaje ekokalendarz.

Każdego dnia ponad tysiąc dzieci poniżej 5. roku życia umiera z powodu braku dostępu do czystej wody i sanitariatów, a 1/3 mieszkańców Ziemi nie ma dostępu do toalety. Przy dzisiejszym tempie przyrostu naturalnego, wkrótce bez możliwości skorzystania z toalety będzie żyło 2,7 mld ludzi.

“Wieczne chemikalia” wykryte u 99% Amerykanów

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię