Medicare Part A i B – ceny i pokrycia na 2023 rok

Medicare Part A i B – ceny i pokrycia na 2023 rok

Center for Medicare & Medicaid Services (CMS) podało do publicznej wiadomości wysokości opłat i pokryć (premium, deductible i coinsurance) części A i B Medicare na rok 2023.

Medicare Part A Premium/Deductible

Medicare Part A pokrywa częściowo między innymi koszty związane z pobytem w szpitalu, skilled nursing facility jak również koszty związane z niektórymi serwisami domowymi. Około 99% posiadaczy Medicare nie posiada miesięcznej stawki za cześć A z uwagi na to, że mają przepracowane (oni lub ich małżonkowie) przynajmniej przez 40 kwartałów i płacili składki na Medicare.

Udział własny (deductible) za pobyt w szpitalu w roku 2023 wynosi $1,600. Wzrósł on o $44 w stosunku do roku ubiegłego.  Deductible części A zawiązane z pobytem w szpitalu pokrywa koszty pierwszych 60 dni pobytu w szpitalu serwisów pokrywanych przez Medicare. W 2023 beneficjenci Medicare części A są również odpowiedzialni za udział wspólny (coinsurance) w wysokości $400 za każdy dzień pomiędzy 61, a 90 dniem pobytu w szpitalu ($11 dziennie więcej niż w roku bieżącym) i $800 ($778 w 2022) za dzień w tzw. rezerwie życiowej (lifetime reserve).

Dla beneficjentów przebywających w skilled nursing facilities, dzienna dopłata za udział wspólny (coinsurance) za pobyt między dniem 21, a setnym wynosi $200 na 2023 rok ($194.50 w 2022).

 

Porównanie wysokości opłaty własnej i opłaty wspólnej za część A w latach 2022 i 2023 według rodzaju kosztu
2023 2022
Opłata własna za pobyt w szpitalu $1,600 $1,556
Dzienna dopłata za odpowiedzialność wspólną między 61, a 90 dniem pobytu $400 $389
Dzienna dopłata za odpowiedzialność wspólną w rezerwie życiowej $800 $778
Dzienna dopłata za odpowiedzialność wspólną Skilled Nursing Facility $200 $194.50

Dane na podstawie informacji z CMS.gov

 

Osoby wchodzące w 65 rok życia, które nie wypracowały jeszcze 40 kwartałów lub nie otrzymały renty inwalidzkiej (disability) będą odpowiedzialne za miesięczna opłatę za część A Medicare. Osoby, które przepracowały nie mniej niż 30 kwartałów lub są współmałżonkami osoby, która przepracowała nie mniej niż 30 kwartałów będą odpowiedzialne za stawkę miesięczną w wysokości $278 za część A w roku 2023. Niektóre osoby w wieku powyżej 65 lat, które przepracowały mniej niż 30 kwartałów lub maksymalnie wykorzystały benefity wynikające z renty inwalidzkiej są odpowiedzialne za pełną opłatę za część A w wysokości $506 miesięcznie

Medicare Part B Premium/Deductible

Medicare part B pokrywa częściowo koszty związane z wizytami lekarskimi, poza szpitalnymi serwisami medycznymi, niektórymi domowymi serwisami medycznymi nie pokrywanymi przez część A.

Podstawowa miesięczna stawka za Part B Medicare na rok 2023 wynosi $164.90, co oznacza ze jest niższa o $5.20 niż w roku 2022. Roczna odpowiedzialność własna (deductible) za Part B w roku 2023 wynosi $226, $7 mniej niż w roku 2022.

Od 2007 miesięczna stawka z Part B jest również bazowana w zależności od poziomu dochodów beneficjenta. Grupa osób dotknięta podwyżką związaną z wysokim poziomem dochodów wynosi około 5%. Ceny części B dla osób o wysokich dochodach przedstawione są w poniższej tabeli.

 

Beneficjenci rozliczający się indywidualnie, z dochodami: Beneficjenci w małżeństwie rozliczający się wspólnie, z dochodami: Dopłata ze względu na dochód Całkowita opłata za część B
Nie więcej $97,000 Nie więcej $194,000 $0.00 $164.90
Więcej niż $97,000 i nie więcej niż $123,000 Więcej niż $194,000   i nie więcej niż $246,000 $65.90 $230.80
Więcej niż $123,000 i nie więcej niż $153,000 Więcej niż $246,000  i nie więcej niż $306,000 $164.80 $329.70
Więcej niż $153,000 i nie więcej niż $183,000 Więcej niż $306,000  i nie więcej niż $366,000 $263.70 $428.60
Więcej niż $183,000 i nie więcej niż $500,000 Więcej niż $366,000  i nie więcej niż $750,000 $362.60 $527.50
$500,000 lub więcej $750,000 lub więcej $395.60 $560.50

Dane na podstawie informacji z CMS.gov

 

Robert Sobczak

 

Wcześniejsza emerytura? Oto jak się do niej przygotować

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię