Zmiana płci w USA – trendy i kontrowersje

zmiana plci

Operacje zmiany płci oraz kwestie związane z tożsamością płciową stanowią obecnie jeden z najważniejszych trendów społecznych w Stanach Zjednoczonych.

W obliczu ostatnich badań i sondaży można zaobserwować zmieniające się przekonania społeczne na ten temat. Szczególnie widoczne jest to w kontekście edukacji, powiadamiania rodziców oraz udziału osób transpłciowych w życiu publicznym.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost akceptacji dla tożsamości płciowej różnych grup społecznych. Wg nowego sondażu przeprowadzonego w New Jersey, aż 8 na 10 rodziców uważa, że szkoły powinny obowiązkowo informować ich o tożsamości płciowej, jeśli ich dziecko identyfikuje się jako osoba innej płci.

toaleta

Kwestia ta jest obecnie analizowana w kontekście trwającego postępowania sądowego dotyczącego trzech okręgów szkolnych- Middletown Township, Marlboro Township i Manalapan-Englishtown Regional Boards of Education. Sąd Najwyższy czasowo zablokował wprowadzanie tych przepisów w szkołach.

Zmiana płci w USA – trendy

Warto zauważyć, że ogólnokrajowe badania również wykazały rosnącą liczbę młodych osób identyfikujących się jako LGBTQ+. Wg ankiet CDC, już 1 na 4 uczniów szkół średnich w USA zadeklarowało tożsamość LGBTQ+ w 2021 roku. To zjawisko jest wyjątkowo widoczne wśród pokolenia Z, gdzie odsetek takich identyfikacji prawie podwoił się w latach 2017-2021.

Kluczowym elementem debaty jest również powiadomienie rodziców o tożsamości płciowej ich dzieci. Wyniki sondażu ukazują pewne podziały polityczne w tej kwestii. Większość Republikanów i niezależnych osób uważa, że obowiązek taki powinien istnieć, podczas gdy większość Demokratów jest przeciwna temu pomysłowi.

Kolejnym ważnym zagadnieniem są kwestie związane z korzystaniem z łazienek i udziałem osób transpłciowych w drużynach sportowych. Tutaj również występują podziały w opinii społecznej. Większość badanych uważa, że uczniowie powinni korzystać z łazienek zgodnie z płcią przypisaną przy urodzeniu. Podobnie, zdania są podzielone co do uczestnictwa osób transpłciowych w drużynach sportowych, gdzie duża część badanych uważa, że osoby te powinny grać w drużynach zgodnych z płcią biologiczną.

plec usa

Badanie przynosi również ciekawe spostrzeżenia dotyczące tego, jak społeczeństwo definiuje płciowość. Nieco ponad połowa ankietowanych uważa, że płeć jest przypisywana przy urodzeniu, co może być związane z tradycyjnym podejściem do tej kwestii.

Zmieniające się przekonania społeczne w Stanach Zjednoczonych wobec operacji zmiany płci, tożsamości płciowej i kwestii związanych z nią są wyraźnie widoczne.

Kształtują one debatę publiczną, wpływając na decyzje polityczne oraz system edukacyjny. Działania te odzwierciedlają rosnącą akceptację dla różnorodności tożsamości płciowej, choć nadal istnieją głębokie podziały w opinii społecznej na ten temat.

Jak radzić sobie z uzależnieniem od mediów

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię