Indywidualne konsultacje z pracownikami ZUS w Chicago.

0
882

Indywidualne konsultacje z pracownikami ZUS w Chicago.
Daty, terminy oraz w jaki sposób się przygotować:

KOMUNIKAT:
Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że w dniach 8-13 października 2018 r. odbędą się w Chicago spotkania z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w sprawie ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe z Polski.

Zaplanowane konsultacje bedą konsultacjami indywidualnymi, podczas których zainteresowani będą mogli omówić konkretne sprawy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Porady będą udzielane bezpłatnie.

TERMINY SPOTKAŃ

W dniach 8-10 października (poniedziałek-środa) spotkania z ekspertami będą odbywać się od godz. 9 rano do godz. 4 po południu.

W dniach 11 i 12 października (czwartek i piątek) eksperci przyjmować będą w godzinach od 1 po południu do 8 wieczorem,

W sobotę, 13 października od 9 rano do 2 po południu.

Ponadto, we wtorek 9 października 2018 r. o godz. 4:30 po południu odbędzie się spotkanie OTWARTE dla osób zainteresowanych zasadami uzyskiwania świadczeń emerytalnych.

MIEJSCE SPOTKAŃ

Siedziba Związku Narodowego Polskiego w Chicago

Adres: 6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646.

REZERWACJA MIEJSCA

Na spotkania indywidualne z ekspertami ZUS obowiązują wcześniejsze zapisy, które Konsulat prowadzi od 16 sierpnia 2018 r. do wyczerpania miejsc.  Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie pod nr tel. 312 337 8166 wew. 226 lub poprzez e-mail chicago.legal@msz.gov.pl

Dzwoniąc lub pisząc do Konsulatu należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • nr PESEL lub datę urodzenia,
 • proponowany dzień oraz godzinę spotkania,
 • temat rozmowy z ekspertami ZUS, np. „pobieram emeryturę w USA, chcę również złożyć wniosek o emeryturę w Polsce”; „chcę złożyć wniosek o emeryturę po zmarłym mężu/żonie”; „chcę złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy”, „potrzebuję uzyskać zaświadczenie o niepobieraniu emerytury z Polski”, „gdzie powinienem się zwrócić, w jaki sposób najszybciej skontaktuję się z ZUS?”, „w jaki sposób mogę złożyć wymagane dokumenty, jeśli mieszkam w USA?”.
 • WAŻNE! Osoby, które są w trakcie załatwiania sprawy z ZUS powinny dodatkowo wskazać numer swojej sprawy.

UWAGA! Udział w spotkaniu otwartym, które odbedzie się we wtorek, 9 października 2018 r. o godz. 4:30 po południu, nie wymaga wcześniejszego zapisu.

Odwołanie wizyty: Osoby, które zapiszą się na spotkania z ekspertami ZUS, a następnie w wyniku zmiany planów nie będą mogły w nich uczestniczyć proszone są o niezwłocznie powiadomienie o tym Konsulatu, dzwoniąc pod numer telefonu:

312 337 8166 wew. 226

lub pisząc na adres chicago.legal@msz.gov.pl

O CZYM WARTO PAMIETAĆ?

W celu skonkretyzowania zagadnienia, które będą chcieli Państwo omówić w trakcie konsultacji zachęcamy do analizy odpowiedzi udzielonych przez specjalistów ZUS na pytania zadane przez uczestników spotkań w ramach Dni Poradnictwa ZUS w latach ubiegłych. Odpowiedzi są dostępne na stronie internetowej Konsulatu pod adresem http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/zus_odpowiada/

Warto zapoznać się również z informacjami dostępnymi na stronie ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/emerytura. Być może w wyniku analizy powyższych odpowiedzi uznają Państwo, iż konsultacja z ekspertem ZUS nie jest konieczna.

Podczas spotkań indywidulanych możliwe będzie złożenie wniosków o polskie świadczenia.

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do formularzy i stron internetowych:

 • Strona ZUS, z której można pobrać formularz PL/USA 4 „Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy”

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury-i-renty-dla-osob-pracujacych/zamieszkalych-za-granica/zasady-przyznawania-emerytur-i-rent-dla-osob-pracujacych-w-panstwach-umownych/umowa-z-usa-o-zabezpieczeniu-spolecznym/formularze/-/publisher/details/1/wniosek-o-polska-emeryture-rente-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy/PL-USA_4

 • Strona ZUS, z której można pobrać formularz PL/USA 5 „Wniosek o polską rentę rodzinną”

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury-i-renty-dla-osob-pracujacych/zamieszkalych-za-granica/zasady-przyznawania-emerytur-i-rent-dla-osob-pracujacych-w-panstwach-umownych/umowa-z-usa-o-zabezpieczeniu-spolecznym/formularze/-/publisher/details/1/wniosek-o-polska-rente-rodzinna-_-request-for-polish-family-pension-pl-usa_5/PL-USA_5

 • bezpośrednie odnośniki do formularzy:

PL/USA 4 „Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy

http://www.zus.pl/documents/10182/18428/PL-USA_4-4.500.pdf/05ebc707-9410-49c0-b89e-668a3355b294

 

PL/USA 5”Wniosek o polską rentę rodzinną”

http://www.zus.pl/documents/10182/18428/PL-USA_5-10.500.pdf/6f2a985d-daba-4cf4-af7a-f7c29848885c

WAŻNE! Wniosek musi być przekazany wraz z całą niezbędną dokumentacją, przede wszystkim dowodami zatrudnienia w Polsce (dokumenty potwierdzające zatrudnienie i osiągane wynagrodzenie), dokumentami potwierdzającymi służbę wojskową, dokumentami potwierdzającymi okres studiów, aktami stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), a także posiadaną dokumentację medyczną (w przypadku ubiegania się o świadczenia uzależnione od stanu zdrowia) oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Należy przedstawić oryginały ww. dokumentów, a jeśli nie jest to możliwe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ Social Security lub polskiego konsula. Jeśli Państwa sprawy są już rozpatrywane przez ZUS prosimy przynieść pisma i decyzje otrzymane z ZUS.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ DOKUMENTACĘ PRACOWNICZĄ?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy Państwa zakład pracy ciągle istnieje. Jeżeli tak jest, wszystkie potrzebne dokumenty otrzymają Państwo bezpłatnie od pracodawcy. Nawet jeżeli zakład się sprywatyzował, przekształcił, zmienił nazwę, lecz nie został zlikwidowany, to właśnie do niego należy zwrócić się o dokumenty. Więcej informacji na temat zasad poszukiwania dokumentacji pracowniczej można znaleźć pod adresem https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,155,przewodnik

 

Istnieje również możliwość samodzielnego sprawdzenia właściwego zakładu pracy oraz miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej za pomocą bazy danych „miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej”, dostępnej pod adresem http://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php lub w „bazie zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy”, znajdującej się pod adresem http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/baza-zlikwidowanych-lub-przeksztalconych-zakladow-pracy . Można również posłużyć się innymi wyszukiwarkami internetowymi.

 

Jeżeli Państwa pracodawca już nie istnieje i jako przechowawca dokumentacji w ww. bazach danych widnieje Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, o dokumentację pracowniczą należy zwrócić się bezpośrednio do Archiwum. Zainteresowane osoby powinny wysłać pocztą na niżej podany adres Archiwum własnoręcznie podpisany wniosek (o udostępnianie danych osobowych):

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku

 1. Stefana Okrzei 1,

05-822 Milanówek

Dane kontaktowe do Archiwum:
tel. (z USA): 011 48 22 635 68 22 (dotyczy dokumentacji płacowej i osobowej)
e-mail: adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl

 

Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić, czy podali Państwo w swoim piśmie wszystkie potrzebne do rozpoczęcia poszukiwań dane, takie jak:

 • pełna nazwa zakładu pracy,
 • dokładny adres zakładu pracy,
 • okres zatrudnienia,
 • stanowisko,
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • imię ojca,
 • obecny adres  zamieszkania,
 • telefon kontaktowy.
 • Termin realizacji wniosków wynosi obecnie ponad 5 miesięcy i stale rośnie (wynika to z ilości napływających do Archiwum wniosków i stale powiększającej się ilości dokumentacji, jaką Archiwum posiada).

UWAGA! Archiwum Państwowe w Milanówku przechowuje wyłącznie dokumentację pochodzącą ze

 • zlikwidowanych zakładów pracy,
 • przejętą od upadłych pracodawców i przechowawców

dlatego poszukując dokumentacji w pierwszej kolejności  należy sprawdzić, czy dany zakład pracy jeszcze istnieje.

Prosimy pamiętać, że Konsulat nie pośredniczy w poszukiwaniach oraz w wydobyciu dokumentacji pracowniczej z Polski.

Top of Form

 

Bottom of Form

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię