Dni poradnictwa – spotkaj się z ekspertem ZUS w USA

Dni poradnictwa w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków pracujących lub mieszkających w USA

Jednym z celów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest popularyzacja wiedzy o polskim systemie zabezpieczenia społecznego, dlatego ZUS prowadzi program Dni Poradnictwa dla Polonii z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów, z którymi łączą Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym, między innymi USA.

Dni Poradnictwa organizowane są we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi na podstawie deklaracji o współpracy ZUS i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dni Poradnictwa ZUS w USA będą trwać od 13 do 24 listopada. W tym roku spotkania odbędą się w:

  • Nowym Jorku -13 listopada,
  • New Britain- 14 listopada,
  • Cleveland- 15 listopada,
  • Chicago – 17-20 listopada,
  • Detroit – 21-22 listopada i
  • Los Angeles – 24 listopada.

Specjaliści ZUS udzielą indywidualnych porad na temat:

• świadczeń emerytalno-rentowych oraz warunków określonych w polskim prawie, które trzeba spełnić, aby uzyskać te świadczenia;
• prawa do polskich świadczeń oraz obliczania ich wysokości – na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA;
• składania wniosków o polskie świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie tej umowy – formularze;
• wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom, które mieszkają w USA, kontaktu z ZUS (www.zus.pl, e-mail, Skype, Centrum Obsługi Telefonicznej – COT).

Zapisy na spotkania indywidualne z ekspertami ZUS w Chicago

Na spotkania indywidualne z ekspertami ZUS w Chicago obowiązują wcześniejsze zapisy, które Konsulat prowadzi do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie pod nr tel. 312 337 8166 wew. 4 lub poprzez e-mail chicago.legal@msz.gov.pl

Dzwoniąc lub pisząc do Konsulatu należy podać następujące dane:

• imię i nazwisko,
• numer telefonu,
• nr PESEL lub datę urodzenia,
• proponowany dzień oraz godzinę spotkania,
• temat rozmowy z ekspertami ZUS, np. „pobieram emeryturę w USA, chcę również złożyć wniosek o emeryturę w Polsce”; „chcę złożyć wniosek o emeryturę po zmarłym mężu/żonie”; „chcę złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy”, „potrzebuję uzyskać zaświadczenie o niepobieraniu emerytury z Polski”, „gdzie powinienem się zwrócić, w jaki sposób najszybciej skontaktuję się z ZUS?”, „w jaki sposób mogę złożyć wymagane dokumenty, jeśli mieszkam w USA?”.

UWAGA: Osoby, które są w trakcie załatwiania sprawy z ZUS powinny dodatkowo wskazać numer swojej sprawy.

Odwołanie wizyty: Osoby, które zapiszą się na spotkania z ekspertami ZUS, a następnie w wyniku zmiany planów nie będą mogły w nich uczestniczyć proszone są o niezwłocznie powiadomienie o tym Konsulatu, dzwoniąc pod numer telefonu: 312 337 8166 wew. 4 lub pisząc na adres chicago.legal@msz.gov.pl

Oto dokładne terminy spotkań w Chicago:

Spotkanie ogólne, na którym zostaną omówione wybrane zagadnienia z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych 17 listopada (niedziela) w godz. 6 PM–7.30 PM. Udział w spotkaniu ogólnym nie wymaga zapisów.

Spotkania indywidualne – 17 listopada (niedziela), godz. 1 PM–6 PM oraz 18–20 listopada (poniedziałek – środa), godz. 9 AM–4 PM. Porady udzielane są bezpłatnie po wcześniejszej rezerwacji terminu. Rezerwację można dokonać wysyłając email na adres: chicago.legal@msz.gov.pl lub dzwoniąc na numer telefonu. 312 337 8166 wew. 4.

Spotkania odbędą się w siedzibie Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance) w Chicago przy: 6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646.

Na co warto zwrócić uwagę przed umówieniem się na wizytę?

W celu skonkretyzowania zagadnienia, które będą chcieli Państwo omówić w trakcie konsultacji zachęcamy do analizy odpowiedzi udzielonych przez specjalistów ZUS na pytania zadane przez uczestników spotkań w ramach Dni Poradnictwa ZUS w latach ubiegłych.

Odpowiedzi są dostępne na stronie internetowej Konsulatu pod adresem http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/zus_odpowiada/

Warto zapoznać się również z informacjami dostępnymi na stronie ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/emerytura. Być może w wyniku analizy powyższych odpowiedzi uznają Państwo, iż konsultacja z ekspertem ZUS nie jest konieczna.

Podczas spotkań indywidulanych możliwe będzie złożenie wniosków o polskie świadczenia. Odnośniki do stron internetowych i wzorów formularzy zamieszczamy poniżej.

• Strona ZUS, z której można pobrać formularz PL/USA 4 „Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy”

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury-i-renty-dla-osob-pracujacych/zamieszkalych-za-granica/zasady-przyznawania-emerytur-i-rent-dla-osob-pracujacych-w-panstwach-umownych/umowa-z-usa-o-zabezpieczeniu-spolecznym/formularze/-/publisher/details/1/wniosek-o-polska-emeryture-rente-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy/PL-USA_4

• Strona ZUS, z której można pobrać formularz PL/USA 5 „Wniosek o polską rentę rodzinną”

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury-i-renty-dla-osob-pracujacych/zamieszkalych-za-granica/zasady-przyznawania-emerytur-i-rent-dla-osob-pracujacych-w-panstwach-umownych/umowa-z-usa-o-zabezpieczeniu-spolecznym/formularze/-/publisher/details/1/wniosek-o-polska-rente-rodzinna-_-request-for-polish-family-pension-pl-usa_5/PL-USA_5

• bezpośrednie odnośniki do formularzy:

PL/USA 4 „Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy. http://www.zus.pl/documents/10182/18428/PL-USA_4-4.500.pdf/05ebc707-9410-49c0-b89e-668a3355b294

PL/USA 5 ”Wniosek o polską rentę rodzinną”

http://www.zus.pl/documents/10182/18428/PL-USA_5-10.500.pdf/6f2a985d-daba-4cf4-af7a-f7c29848885c

WAŻNE! Wniosek musi być przekazany wraz z całą niezbędną dokumentacją, przede wszystkim dowodami zatrudnienia w Polsce (dokumenty potwierdzające zatrudnienie i osiągane wynagrodzenie), dokumentami potwierdzającymi służbę wojskową, dokumentami potwierdzającymi okres studiów, aktami stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), a także posiadaną dokumentację medyczną (w przypadku ubiegania się o świadczenia uzależnione od stanu zdrowia) oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Należy przedstawić oryginały ww. dokumentów, a jeśli nie jest to możliwe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ Social Security lub polskiego konsula. Jeśli Państwa sprawy są już rozpatrywane przez ZUS prosimy przynieść pisma i decyzje otrzymane z ZUS.

Jak i gdzie poszukiwać dokumentacji pracowniczej?

Jeżeli poszukują Państwo swojej dokumentacji pracowniczej z Polski w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy Państwa zakład pracy ciągle istnieje. Jeżeli tak jest, wszystkie potrzebne dokumenty otrzymają Państwo bezpłatnie od pracodawcy. Nawet jeżeli zakład się sprywatyzował, przekształcił, zmienił nazwę, lecz nie został zlikwidowany, to właśnie do niego należy zwrócić się o dokumenty.

Więcej informacji na temat zasad poszukiwania dokumentacji pracowniczej można znaleźć pod adresem https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,155,przewodnik

Istnieje również możliwość samodzielnego sprawdzenia właściwego zakładu pracy oraz miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej za pomocą bazy danych „miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej”,

dostępnej pod adresem

http://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php

lub w „bazie zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy”,

znajdującej się pod adresem

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/baza-zlikwidowanych-lub-przeksztalconych-zakladow-pracy . Można również posłużyć się innymi wyszukiwarkami internetowymi.

Jeżeli Państwa pracodawca już nie istnieje i jako przechowawca dokumentacji w ww. bazach danych widnieje Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, o dokumentację pracowniczą należy zwrócić się bezpośrednio do Archiwum. Zainteresowane osoby powinny wysłać pocztą na niżej podany adres Archiwum własnoręcznie podpisany wniosek (o udostępnianie danych osobowych):

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
ul. Stefana Okrzei 1,
05-822 Milanówek

Dane kontaktowe do Archiwum:

tel. (z USA): 011 48 22 635 68 22 (dotyczy dokumentacji płacowej i osobowej)
e-mail: adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl

Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić, czy podali Państwo w swoim piśmie wszystkie potrzebne do rozpoczęcia poszukiwań dane, takie jak: pełna nazwa zakładu pracy, dokładny adres zakładu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko, imię i nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, obecny adres zamieszkania, telefon kontaktowy. Termin realizacji wniosków wynosi obecnie ponad 5 miesięcy i stale rośnie (wynika to z ilości napływających do Archiwum wniosków i stale powiększającej się ilości dokumentacji, jaką Archiwum posiada).

UWAGA! Archiwum Państwowe w Milanówku przechowuje wyłącznie dokumentację pochodzącą ze zlikwidowanych zakładów pracy, przejętą od upadłych pracodawców i przechowawców, dlatego poszukując dokumentacji w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dany zakład pracy jeszcze istnieje.
Prosimy pamiętać, że Konsulat nie pośredniczy w poszukiwaniach oraz w wydobyciu dokumentacji pracowniczej z Polski.

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania ekspertom ZUS.

Pytanie: Mam 15 lat stażu w Polsce. W USA 21 lat wypracowane. Urodziłem się w 1954 roku. Co mam zrobić aby uznano mi Polski staż ?

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki za okresy pracy w USA może Pan ubiegać się o emeryturę amerykańską, natomiast za polskie okresy zatrudnienia o emeryturę polską. Do wniosku o emeryturę polską należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w Polsce. tj. świadectwa pracy, zaświadczenia zakładów pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, umowy o pracę, angaże lub inne dowody z przebiegu zatrudnienia na podstawie których można ustalić okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Kiedy osiągnie Pan wiek emerytalny obowiązujący w Polsce wniosek taki może Pan złożyć w placówce SSA w miejscu zamieszkania lub bezpośrednio w ZUS.

Pytanie: Jestem w drugim małżeństwie w USA – mam rozwód w USA nie mam rozwodu w Polsce, jestem na emeryturze od kwietnia 2012 roku. Czy mogę przejść na emeryturę po śmierci męża w Polsce ?

Odpowiedź: Zgodnie z polskim ustawodawstwem w pierwszej kolejności w takim przypadku uregulowania wymaga sprawa uzyskania rozwodu w Polsce. W świetle polskiego prawa małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ustawie (tj. w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo osiągnęła ten wiek lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji ) miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Pyanie: Mam ponad 60, wystąpiłam o emerytury w Polsce, naliczono mi, dostałam decyzję o naliczeniu, kwotę, oraz poinformowano mnie o zawieszono, bo przebywam w USA i może pracuję. Proszę o podanie numeru SS, co mam robić, proszę o informację. Dziękuję.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Przepis ten dotyczy również polskich emerytów kontynuujących zatrudnienie u pracodawców zagranicznych, w tym amerykańskich. W celu podjęcia wypłaty emerytury należy przedłożyć organowi rentowemu dokument, który zgodnie z amerykańskim ustawodawstwem, potwierdza ustanie zatrudnienia z ww. pracodawcą, przy czym nie ma konieczności tłumaczenia tego dokumentu na język polski. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego dokumentu podstawę do podjęcia wypłaty świadczenia stanowić może stosowne oświadczenie osoby zainteresowanej o rozwiązaniu stosunku pracy. W celu uzyskania informacji dotyczących numeru SS należy zwrócić się do właściwej instytucji Social Security Administration.

Pytanie: Mając 71 lat otrzymuję pełną emeryturę w Polsce. Przepracowałem 38 kwartałów, czy będę miał problem z otrzymaniem wypracowanej emerytury w USA.
Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w celu ustalenia uprawnień do emerytury amerykańskiej instytucja amerykańska SSA uwzględni okresy ubezpieczenia uznane zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Składając wniosek o amerykańskie świadczenie należy poinformować stronę amerykańską o okresach ubezpieczenia przebytych w Polsce.

Pytanie: Czy osoba nie będąca obywatelem USA może otrzymywać emeryturę na konto w Stanach Zjednoczonych ?

Odpowiedź: Polsko-amerykańska umowa o zabezpieczeniu społecznym oparta jest na zasadzie bezpośredniego transferu świadczeń do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej w drugim Państwie – Stronie umowy. Zasada powyższa znajduje zastosowanie bez względu na obywatelstwo osób uprawnionych do polskich lub amerykańskich świadczeń. Oznacza to, że nie ma przeszkód prawnych, aby osoba nie będąca obywatelem USA mogła otrzymywać emeryturę z Polski na swój rachunek bankowy w USA.

Pytanie: Kiedy wyjeżdżałem z Polski 1984 rok i moja żona 1988 nie było numerów PESEL ani innych numerów. Proszę o podanie czy muszę postarać się o ten numer ?

Odpowiedź: Przepisy art. 35 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych zobowiązują ubezpieczonych do posługiwania się we wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z przyznawaniem i wypłatą świadczeń numerem PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL – serią i numerem dowodu osobistego lub paszportu. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę z ZUS, która nie posiada numeru PESEL powinna wskazać we wniosku o świadczenie numer paszportu.

Pytanie: Czy jest jakakolwiek możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia w USA jeżeli nie posiadam numeru SS. Nadmieniam, że urodziłam się w 1955 roku. Rozliczam się w USA z zarobków od 6 lat. W Polsce mam udokumentowane 17 lat pracy.
Odpowiedź: Z uwagi na Pani rok urodzenia 1955 po ukończeniu wieku emerytalnego będzie Pani mogła ubiegać się o polską emeryturę ustalaną według zreformowanych zasad. Prawo do takiej emerytury jest uzależnione od faktu pozostawania w ubezpieczeniu w Polsce oraz od osiągnięcia wieku emerytalnego, przy czym wymiar stażu pracy pozostaje bez wpływu na prawo do tej emerytury. Dla ustalenia prawa do tego świadczenia nie zachodzi potrzeba uwzględniania okresu ubezpieczenia w USA. Natomiast w celu uzyskania informacji dotyczących uzyskania numeru SS należy zwrócić się do amerykańskiej instytucji SSA.

Pytanie: Czy można połączyć emeryturę Polską i Amerykańską ?

Odpowiedź: Zgodnie z Umową zawartą między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki osoba ubezpieczona, która przebyła okresy ubezpieczenia w Polsce i w USA może uzyskać świadczenia emerytalno-rentowe z instytucji ubezpieczeniowych obu państw, o ile spełni warunki niezbędne do uzyskania tych świadczeń określone ustawodawstwem wewnętrznym każdego z państw. W związku z tym, że prawo do emerytur z ZUS dla osób urodzonych przed 01.01.1949r. oraz rent z tytułu niezdolności do pracy zależy od wymiaru przebytych okresów ubezpieczenia, jeżeli wymiar polskich okresów ubezpieczenia jest niewystarczający do ich przyznania, przy ustalaniu prawa do tych świadczeń uwzględnia się amerykańskie okresy ubezpieczenia. Wysokość tak przyznanych świadczeń ZUS oblicza się w następujący sposób:
– ustala się teoretyczną (pełną) kwotę świadczenia jaka zostałaby przyznana, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia zostały przebyte zgodnie z ustawodawstwem polskim,
– na podstawie teoretycznej (pełnej) kwoty świadczenia ustala się rzeczywistą (częściową) kwotę świadczenia z zastosowaniem proporcji polskich okresów ubezpieczenia w stosunku do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA. Jeżeli prawo do polskich świadczeń powstaje bez konieczności uwzględniana okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z amerykańskim ustawodawstwem ZUS przyznaje i wylicza wysokość świadczeń wyłącznie na podstawie polskich okresów ubezpieczenia. Dla osób urodzonych po 31.12.1998r. nie stosuje się przepisów dotyczących sumowania okresów ubezpieczenia w celu przyznania emerytury.

2 KOMENTARZE

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię