Nowe urządzenie hybrydowe może zarówno wychwytywać, jak i magazynować energię słoneczną

Naukowcy z University of Houston poinformowali o nowym urządzeniu, które może zarówno skutecznie wychwytywać energię słoneczną, jak i magazynować ją do momentu, gdy będzie potrzebna, oferując obiecujące zastosowania, od wytwarzania energii po destylację i odsalanie.

W przeciwieństwie do paneli słonecznych i ogniw słonecznych, które wykorzystują technologię fotowoltaiczną do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej, nowe urządzenie hybrydowe wychwytuje ciepło ze słońca i magazynuje je jako energię cieplną.
Aby to było możliwe urządzenie to składa się z molekularnego materiału magazynującego (MSM) i zlokalizowanego materiału o przemianie fazowej (L-PCM), oddzielonych aerożelem krzemionkowym w celu utrzymania niezbędnej różnicy temperatur.
Hadi Ghasemi, Bill D. Cook, profesor inżynierii mechanicznej w University of Houston, powiedział, że tak wysoka wydajności wynikają częściowo ze zdolności urządzenia do przechwytywania pełnego spektrum światła słonecznego, zbierając je do natychmiastowego wykorzystania i przekształcenia nadmiaru w magazyn energii cząsteczkowej.
T. Randall Lee, profesor chemii Uniwersytetu Cullen oraz główny badacz w Texas Center for Superconductivity w UH, powiedział, że nowe urządzenie oferuje lepszą wydajność gdyż Energia słoneczna jest magazynowana w postaci molekularnej, a nie jako ciepło, które rozprasza się w czasie, a zintegrowany system również zmniejsza straty termiczne, ponieważ nie ma potrzeby transportu zmagazynowanej energii przez rurociągi.”
Naukowcy podają, że wydajność zbioru wynosi 73% w przypadku operacji na małą skalę, a nawet 90% w przypadku operacji na dużą skalę.
„W ciągu dnia słoneczną energię cieplną można zbierać w temperaturach nawet 120 stopni Celsjusza (około 248 Fahrenheita)”, powiedział Lee. „W nocy, gdy promieniowanie słoneczne jest niskie lub nie ma go wcale, zgromadzona energia jest gromadzona przez molekularny materiał magazynujący, który może przekształcić go z cząsteczki o niższej energii w cząsteczkę o wyższej energii. To pozwala zmagazynowanej energii wytwarzać energię cieplną w nocy w wyższej temperaturze niż w ciągu dnia – zwiększając ilość dostępnej energii, nawet gdy słońce nie świeci”, dodał.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię