Odnotowano 30% spadek zanieczyszczenia powietrza w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych

W ciągu ostatnich kilku tygodni pomiary satelitarne NASA wykazały znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w głównych obszarach metropolitalnych północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Podobne redukcje zaobserwowano w innych regionach świata.

W zeszłym miesiącu zanotowano najniższe stężenie atmosferycznego dwutlenku azotu od 2005 roku. Największy spadek stężenia zauważono w okolicy korytarza autostrady 95 biegnącej od Waszyngtonu do Bostonu.


Te pozytywne zmiany są następstwem zamknięcia kraju z powodu panującej pandemii. Dwutlenek azotu, emitowany jest głównie podczas spalania paliw kopalnych używanych do transportu i wytwarzania energii elektrycznej.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię