7 propozycji drugiego pakietu stymulacyjnego

Mijają prawie dwa miesiące od wprowadzenia w życie CARES Act – rządowego pakietu pomocy wartości 2,2 biliona dolarów.

Według Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych ponad 150 milionów osób prywatny otrzyma czek z tytułu pierwszego pakietu stymulacyjnego. Oprócz osób prywatnych pomoc z ramienia CARES Act również otrzymały szpitale, małe firmy, seniorzy oraz osoby na bezrobociu.

Od kilku tygodni w rządzie trwają rozmowy na temat drugiego pakietu stymulacyjnego. Większość polityków twierdzi, że druga runda bodźców jest potrzebna. Przedstawiciele Izby Reprezentantów jak i Senatorzy opracowali kilka wstępnych form drugiego pakietu bodźca finansowego dla Ameryki.
Oto siedem projektów ustaw stymulacyjnych, które są rozpatrywane przez rząd:

Emergency Money for the People Act
Emergency Money for the People Act
został zaproponowany przez rep. Ro Khanna (D-Calif.) i Rep. Tima Ryana (D-Ohio). Celem tej propozycji bodźca jest zapewnienie przez okres jednego roku do 2000 USD miesięcznych wypłat dla osób fizycznych lub do 4000 USD miesięcznie dla par składających wspólne wnioski podatkowe. Osoby samotne i zamężne, które zarabiają odpowiednio poniżej 130 000 USD i 260 000 USD, kwalifikowałyby się do tej rundy bodźców.
Podobnie jak ustawa CARES, dzieci na utrzymaniu rodziców otrzymają do 500 USD. Limit trójka dzieci na rodzinę.

Getting America Back to Work Act
Tą ustawę zaproponował rep Josh Hawley, republikanin z Missouri. Ustawa ta zapewnia zwrot podatku od wynagrodzeń do wysokości 80 procent kosztów poniesionych przez pracodawców. Hawley ma nadzieje, że ta obniżka zachęci pracodawców do zatrudnienia nowych pracowników.

Rent and Mortgage Cancellation Act
Ustawa zaprojektowana przez IIhana Omara (D-Minn) o anulowaniu czynszów i hipotek ma na celu prawne zezwolenie najemcom i pożyczkobiorcą na rezygnację z płatności mieszkaniowych na okres jednego roku bez negatywnego wpływu na ich zdolność kredytową. Ustawa ta również mówi o stworzeniu przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast specjalnego funduszu, który pokryje straty poniesione przez właścicieli nieruchomości.

Sen. Sherrod Brown’s call for quarterly direct stimulus payments
Senator Sherrod Brown (D-Ohio)
proponuje drugi pakiet stymulacyjny w formie kwartalnych czeków. Ten pakiet sugeruje czeki wysokości 2000 USD na osobę wypłacanych co kwartał przez okres jednego roku.

HEROES Act
Słowo HEROES to skrót od Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions. Koszt tego aktu to 3 biliony dolarów. 1 bilion USD przeznaczony jest na pomoc dla władz stanowych, 200 miliardów dolarów na wypłaty dla kluczowych pracowników oraz dodatkowe 600 USD dla osób na zasiłku dla bezrobotnych do stycznia 2021 roku. Osoby prywatne otrzymałyby kolejny czek pomocowy do wysokości 1200 dolarów, w zależności od zarobków.
Ten zbiorowy akt ratowania gospodarki ma 1 815 stron. W zeszłym tygodniu został przyjęty podczas głosowania w Izbie Reprezentantów.

Automatic Boost to Communities Act
Kolejną propozycją jest ustawa o automatycznym wzmocnieniu społeczności (ABC), którą zaproponowali Rashida Tlaib (D-Mich.) i Pramila Jayapal (D-Wash.). Zgodnie z ustawą ABC osoby prywatne otrzymają 2000 USD miesięcznie w okresie trwającym co najmniej rok. Ten akt obejmuje obywateli USA, rezydentów i cudzoziemców niebędących rezydentami przebywających w kraju przez co najmniej trzy miesiące. Po pierwszym roku, osoby kwalifikujące się otrzymywałyby przez kolejny rok czasu 1000 USD miesięcznie.

Monthly Economic Crisis Support Act
Ta ustawa wprowadzona przez senatorów Kamalę Harris (D-Calif), Bernie Sanders (I-Vt.) i Ed Markey (D-Mass.), ma na celu zapewnienie uprawnionym osobom 2000 USD miesięcznie lub 4000 USD dla par składających wnioski wspólnie. Cudzoziemcy niebędący rezydentami nie mogliby otrzymać płatności. Płatności te będą obowiązywać do trzech miesięcy po zakończeniu sytuacji kryzysowej związanej z koronawirusem.

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię