Czy odporność zbiorowa jest możliwa w przypadku Covid-19?

Odporność zbiorowa, zwana także „odpornością populacji” lub, odnosi się do sytuacji, w której wystarczająca liczba członków populacji lub „stada” rozwija odporność na patogen w celu zapobieżenia dalszym epidemiom.

Nie wszystkie choroby zakaźne można zwalczać poprzez wprowadzenie tej teorii. Sukces zależy od dwóch czynników. Po pierwsze odsetek populacji, który musi rozwinąć odporność, zanim choroba zostanie opanowana. Po drugie, jak długo trwa odporność.

Odsetek osób odpornych koniecznych do kontrolowania choroby zależy od tego, jak zaraźliwy jest patogen. W przypadku przeszłych chorób zakaźnych liczba reprodukcyjna wyglądała w ten sposób:

Grypa – liczba reprodukcyjna grupy jest mniejsza niż 2;

Odra – liczba reprodukcyjna grupy jest od 14 do 18 dodatkowych przypadków;

Norowirus – liczba reprodukcyjna grupy jest od 10 do 14 dodatkowych przypadków;

Im łatwiej choroba jest przenoszona, tym większa jest odporność populacji, aby zapobiec jej epidemiom. Tak więc w przypadku odry i norowirusa ponad 95 procent populacji musiałoby się uodpornić, aby zapobiec epidemiom.

Naturalna odporność na odrę może trwać całe życie, więc z biegiem czasu łatwo jest zobaczyć, jak populacja może osiągnąć 95% odporności stadnej. Z drugiej strony odporność na norowirusa trwa tylko około sześciu miesięcy. Aby uzyskać odporność stada na norowirusa, 95 procent populacji musiało co sześć miesięcy chorować na tego wirusa.

Wszystko wskazuje na to, że w przypadku koronawirusa cykl przenoszenia i odporność są krótkotrwałe. Podobnie jak inne wirusy układu oddechowego, takie jak grypa i RSV, odporność na koronawirusy trawa maksymalnie do dziewięciu miesięcy. Z tego powodu wirusy te nigdy nie mają szansy na rozwój wystarczającej odporności stada.

Lekarze odkryli, że pomiar odporności na SARS-CoV-2 jest trudny. Testy przeciwciał nie są wystarczająco dokładne, aby udowodnić, czy ktoś jest odporny, a poziom odporności różni się w zależności od wielu czynników, w tym od stopnia nasilenia objawów. Z wielu badań przeprowadzonych w różnych grupach w całym kraju wynika, że ​​co najwyżej tylko 10 procent populacji miało COVID-19, a wiele z nich mogło nie rozwinąć pełnej odporności.

Aby 70 procent populacji Stanów Zjednoczonych zostało zarażonych w ciągu dziewięciu miesięcy, mówimy o 230 milionach przypadków, czyli około 850 000 przypadków dziennie. Codziennie hospitalizowanych byłoby ponad 42 000 pacjentów. Ponad 2,3 miliona Amerykanów umarłoby z powodu COVID-19. To więcej niż śmierć z powodu chorób serca, raka, wypadków samochodowych, udaru mózgu i zapalenia płuc łącznie każdego roku.

Według tych danych naukowcy i lekarze twierdzą, że odporność stada w przypadku koronawirusa nie jest możliwa. Twierdzą oni, że jedyną formą uzyskania odporności zbiorowej jest szczepionka. Czy mają rację?

Dwie szczepionki zostały zatwierdzone przez FDA – Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków. Jak na razie nie wiadomo na jaki okres czasu zapewniają odporność.

ZSS

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię