11 klauzul planu stymulującego Bidena dzięki którym przeciętny Amerykanin otrzyma więcej dofinansowania

0
2629

Nowa administracja pracuje nad kolejnym pakietem ekonomicznym mającym na celu pomoc przeciętnym Amerykanom, którzy ucierpieli finansowa ze względu na panującą pandemię. Koszt nowego planu – American Rescue Plan, to prawie 2 biliony dolarów. Oto 11 klauzul pomocy finansowej, które ten plan zawiera:

1. Czek stymulacyjny – 1400 USD

W pierwszej rundzie Amerykanie otrzymali 1200 USD zapomogi, a w drugiej 600 USD. Trzecia runda pakietu stymulującego ma zapewnić uprawnionym Amerykanom kolejny czek stymulacyjny w wysokości 1400 USD.

2. Zasiłek dla bezrobotnych – 400 USD

Do lipca zeszłego roku bezrobotni otrzymywali dodatkowe 600 USD tygodniowo w ramach ustawy CARES. W grudniu przegłosowano dodatkowe 300 USD dla bezrobotnych oraz zwiększono liczbę tygodni przez które można ubiegać się o zasiłek z 39 do 50. Nowy plan stymulacyjny ma podnieść tygodniową stawkę z 300 na 400 USD. Osoby samozatrudnione również nadal kwalifikowałyby się do zasiłku dla bezrobotnych.

3. Koszty opieki nad dziećmi – 8000 USD

Kolejną formą finansowej pomocy jest przedłużenie ulgi podatkowej na opiekę nad dziećmi o jeden rok. Obecnie, jeśli dzieci mają mniej niż 13 lat, rodzicom przysługuje 20% do 35% kredytu – do wysokości kwoty 3000 USD na opiekę nad dzieckiem na jedno dziecko lub 6000 USD na dwoje lub więcej. Odsetek maleje wraz ze wzrostem dochodu. Zgodnie z planem Bidena rodziny otrzymywałyby zwrot podatku w wysokości do 50% kosztów opieki nad dziećmi w wieku poniżej 13 lat, nieprzekraczający 4000 USD na jedno dziecko lub 8000 USD na dwoje lub więcej dzieci. Pełne 50% kredytu byłoby przyznane rodzinom zarabiającym mniej niż 125 000 USD rocznie. Wszystkie rodziny zarabiające od 125 000 do 400 000 dolarów otrzymałyby częściowy kredyt.

Ponadto Biden chce wyłożyć dodatkowe 15 miliardów dolarów na program grantów na opiekę nad dziećmi i rozwój, aby, między innymi, pomóc ludziom, którzy przebywają na urlopach lub zostali zwolnieni podczas pandemii i mają trudności z opłaceniem opieki nad dziećmi. Program ten już otrzymał w grudniu 10 miliardów dolarów dofinansowania.

4. Kredyt podatkowy na dziecko – 3600 USD

Innym sposobem pomocy rodzinom z dziećmi jest zwiększenie ulgi podatkowej na dzieci. Obecnie kwota kredytu wynosi 2000 USD na dziecko w wieku do 16 lat. Biden domaga się rocznego przedłużenia kredytu oraz zwiększenia kwot ulg – 3000 USD na dziecko (3600 USD na dziecko w wieku poniżej 6 lat) i przyznać kredyt nawet 17-latkom.

5. Odliczenie podatku dochodowego od zarobków

Ulga podatkowa na podatek dochodowy (EITC) stanowi zachętę dla ludzi do pracy. W przypadku zeznań podatkowych w 2020 roku maksymalny EITC wynosi od 538 do 6660 USD, w zależności od dochodu i liczby posiadanych dzieci. W przypadku zwrotów z 2021 roku zakres będzie wynosił od 543 do 6728 USD. Każda ulga podatkowa posiada limit dochodu w zależności od statusu cywilnego i posiadanych dzieci. Biden wzywa do rozbudowy EITC o rok. Chce między innymi podnieść maksymalną kwotę kredytu dla bezdzietnych dorosłych do około 1500 USD, podnieść limit dochodu dla osób samotnych do około 21000 USD i znieść limit wiekowy dla starszych pracowników, aby oni również mogli ubiegać się o kredyt. Biden wzywa do rozbudowy EITC i zwiększenia ulg na przynajmniej rok. Chce między innymi podnieść maksymalną kwotę kredytu dla bezdzietnych dorosłych do około 1500 USD, podnieść limit dochodu dla osób samotnych do około 21000 USD i znieść limit wiekowy dla starszych pracowników, aby oni również mogli ubiegać się o kredyt. Biden nie chce również, aby osoby, które mają niższe zarobki w 2021 roku mogły również ubiegać się o EITC.

6. Ulga podatkowa od opłat za ubezpieczenie zdrowotne

Biden chce podnieść poziom ubezpieczonych z ramienia Obamacare ubezpieczenia zdrowotnego w kraju poprzez zwiększenie atrakcyjność ulgi podatkowej na składki. Opowiada się za zwiększeniem wartości kredytu, aby osoby kupujące ubezpieczenie zdrowotne na rynku nie płaciły więcej niż 8,5% dochodu za pokrycie.

7. Pomoc finansowa dla studentów

Częścią planu Bidena jest wysłanie 35 miliardów dolarów do publicznych instytucji szkolnictwa wyższego, w tym do lokalnych szkół wyższych, publicznych i prywatnych historycznie czarnych college’ów i uniwersytetów oraz innych instytucji służących mniejszościom. Finansowanie to częściowo zapewni do 1700 USD dodatkowej pomocy finansowej dla milionów studentów.

8. Płatne zwolnienia rodzinne i chorobowe

Na mocy ostatniej ustawy pracodawcy zatrudniający mniej niż 500 pracowników byli zobowiązani do zapewnienia do 80 godzin płatnego zwolnienia chorobowego pracownikom dotkniętym wirusem. Pracownicy mogli skorzystać z płatnego urlopu, jeśli są chorzy lub poddani kwarantannie lub jeśli musieli zostać w domu, aby opiekować się kimś innym. Nowy plan Bidena mówi również o zapewnieniu:

  • płatnych urlopów przez pracodawców
  • pracownicy służby zdrowia i ratownicy mają otrzymać te same świadczenia co pracownicy sektora prywatnego
  • ponad 14 tygodni płatnego urlopu chorobowego i rodzinnego oraz medycznego dla rodziców, gdy szkoła lub ośrodek opieki nad dzieckiem lub ukochaną osobą jest zamknięty, osobom, które mają lub opiekują się osobami z objawami COVID-19 lub które są objęte kwarantanną oraz dla osób potrzebujących czasu, aby otrzymać szczepionkę
  • awaryjne płatne urlopy dla pracowników federalnych.

Pracodawcy otrzymają zwrot finansowy z funduszu federalnego. Zwrot kosztu otrzymają również władze stanowe i lokalne. Przedłużenie nadzwyczajnych płatnych urlopów ma obowiązywać do 30 września 2021 roku.

9. Ulgi dotyczące eksmisji i foreclosure

Według administracji Biden 20% najemców i 10% właścicieli domów z hipoteką zalega z płatnościami. Do 31 stycznia obowiązuje federalne moratorium na eksmisje. Nowa ustawa ma przedłużyć obowiązujące moratorium do września 2021. Dodatkowo ma obejmować 25 miliardów dolarów pomocy dla osób wynajmujących nieruchomość, zwłaszcza dla Amerykanów o niskich i średnich dochodach, którzy są stracili zatrudnienie przez pandemię. Biden chce również 5 miliardów dolarów na pokrycie kosztów energii i wody w domu dla borykających się z problemami finansowymi najemców.

10. Program pomocy żywieniowej (SNAP)

W grudniu pomoc żywieniowa dostępna w ramach programu pomocy uzupełniającej (SNAP) została zwiększona o 15%. Nowe stawiki obowiązują od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku. Według nowych wytycznych, w większości stanów czteroosobowa rodzina otrzyma maksymalne świadczenia SNAP w wysokości 782 USD miesięcznie. Biden chce przedłużyć ten wzrost świadczeń do września 2021 roku. Ponadto chce kontynuować świadczenia SNAP po podwyższonej stawce przynajmniej na czas trwania pandemii. Administracja Biden będzie współpracować z Kongresem w celu automatycznego dostosowania długości i kwoty tej ulgi w zależności od warunków zdrowotnych i ekonomicznych w kraju.

11. Płaca minimalna – 15 USD

Pomimo tego, że stawka minimalna nie ma nic wspólnego z panującą pandemią, Biden wymaga podniesienia federalnej płacy minimalnej do 15 USD za godzinę. To ponad dwukrotność obecnej stawki 7,25 USD za godzinę. Dwadzieścia dziewięć stanów i Dystrykt Kolumbii już mają płacę minimalną wyższą niż 7,25 dolara za godzinę.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię