104. rocznica objawień maryjnych w Fatimie

Od 13 maja do 13 października 1917 roku trojgu pastuszkom, w sumie sześć razy, ukazywała się Matka Boża.

Świadkami objawień były dzieci: Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Za ich pośrednictwem Maryja wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty. Przekazała dzieciom także trzy tajemnice fatimskie.

  • Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka.
  • Druga – wybuch II wojny światowej, jeśli ludzie się nie nawrócą, a także dotyczyła nawrócenia Rosji i upadku komunizmu.
  • Trzecia mówiła o męczeństwie Kościoła i papieża, co po latach odniesiono do zamachu na Jana Pawła II, do którego doszło w 1981 roku.

Podczas porannej mszy w fatimskim sanktuarium portugalski kardynał José Tolentino Mendonça (czyt. ŻozE Tolentinu Mendonsa) kierujący Biblioteką i Archiwum Stolicy Apostolskiej, powiedział, że dziś Fatima jest „światłem dla świata, który osuwa się w cień”. Dodał, że sanktuarium jest miejscem „nowego początku” i tym samym inspiracją w świecie po pandemii.

Kardynał Mendonça apelował również o spokój i zachowywanie nadziei, ale również refleksję nad dotychczasowym życiem oraz zbliżenie wszystkich ludzi w celu pokonania skutków kryzysu COVID-19. Dodał, że oprócz powrotu do normalności społeczeństwa potrzebują również odnowy duchowej. „Nie przeżyjemy bez chleba, ale też nie samym chlebem żyjemy” – podkreślił.

Kardynał José Tolentino Mendonça przypomniał również o 40. rocznicy zamachu na papieża świętego Jana Pawła II oraz jego pielgrzymkido portugalskiego sanktuarium w maju 1982 roku. Ojciec Święty dziękował wtedy Opatrzności i Matce Bożej za uratowanie życia.

W czasie dzisiejszych uroczystości używany jest kielich przekazany sanktuarium przez Jana Pawła II podczas jego drugiej pielgrzymki do Fatimy w 10. rocznicę zamachu.

Do wiernych zgromadzonych w Fatimie zwrócił się również papież Franciszek. W przesłaniu w formie wideo zaapelował, by pamiętali o miłości Matki Boskiej i modlili się do niej o pomyślność całego świata w trudnym czasie pandemii. Zachęcał, by przyjęli Matkę Boską do swoich serc i byli razem z nią dla pomyślności, swojej, swoich rodzin i krajów. „Za wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii COVID-19, którzy stracili pracę, który stracili swoich najbliższych. To czas na modlitwę za tych, cierpiących biedę. Matczyne serce Matki Boskiej zawsze będzie z nami, nie zapominajmy o tym. Nie zapominajmy, że mamy matkę, która otacza nas swoją miłością” – mówił papież Franciszek. Już wczoraj podczas audiencji ogólnej papież powiedział, że Jan Paweł II podkreślał, iż zawdzięcza swoje życie „Fatimskiej Pani”.

Dwójka dzieci z Fatimy, którym objawiła się Matka Boża – Hiacynta i Franciszek – zmarła niedługo po objawieniach, w 1920 i 1919 roku. Zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II 13 maja 2000 roku. Papież Benedykt XVI rozpoczął w 2008 roku proces beatyfikacyjny trzeciego dziecka, Łucji dos Santos, która zmarła w 2005 roku w klasztorze karmelitanek.

IAR

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię