Paszportowy dyżur konsularny w Hamtramck (Michigan) 28-29 sierpnia 2021 r.

Konsulat Generalny RP w Chicago organizuje w Hamtramck (metropolia Detroit) w stanie Michigan paszportowy dyżur konsularny w dniach 28-29 sierpnia br. (sobota-niedziela).

Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne: 312 608 92 29, w godz. 10.00-12.00, w dniach 17-20 sierpnia 2021 roku (wtorek-piątek).

Podczas dyżuru będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Dyżur odbędzie się w PIAST INSTITUTE: 11633 Joseph Campau Street, Hamtramck, MI 48212.

Przed wykonaniem telefonu w sprawie rezerwacji terminu wizyty paszportowej należy:

1) przygotować dane osobowe (imię nazwisko, numer PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL data i miejsce urodzenia),

2) przygotować dane kontaktowe – numer telefonu,

3) przygotować dane dotychczas posiadanego polskiego paszportu lub dowodu osobistego;

4) upewnić się, że:

– w przypadku zawarcia związku małżeńskiego w USA, dokonano transkrypcji (rejestracji) amerykańskiego aktu małżeństwa w Polsce. Dopiero po uzyskaniu odpisu polskiego aktu małżeństwa z informacją o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa można wystąpić o wydanie paszportu na to nazwisko.

– w przypadku urodzenia dziecka w USA, dokonano transkrypcji (rejestracji) amerykańskiego aktu urodzenia w Polsce. Dopiero po uzyskaniu odpisu polskiego aktu urodzenia można wystąpić o paszport dla danej osoby.

UWAGA: W przypadku osób dorosłych, które nigdy nie posiadały polskiego paszportu, bądź posiadają nieważny od kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu lat polski paszport (bez numeru PESEL) i nie posiadają ważnego polskiego dowodu osobistego, należy zweryfikować czy konieczne jest przeprowadzanie procedury potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. W tym celu należy wysłać e mail na adres Wydziału Ruchu Osobowego: chicago.passport-visa@msz.gov.pl z podaniem danych osobowych i paszportowych wymienionych poniżej.

Informacje na temat wymaganych dokumentów do złożenia wniosku o paszport na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/usa/sprawy-paszportowe-informacje-ogolne

Komunikat o dyżurze konsularnym w Hamtramck na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/usa/dyzur-konsularny-w-hamtramck-michigan-28-29-sierpnia-2021-r

 

Piotr Semeniuk

Wicekonsul

Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago

 

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię