Jaka jest różnica między dwoma modelami oceny kredytowej VantageScore® a FICO®?

VantageScore® i FICO® są modelami oceny kredytowej, które wykorzystują dane uzyskane z raportów kredytów konsumenckich do generowania ocen kredytowych.

Fair Isaac Corporation wprowadziła pierwszy model punktacji FICO® – oceny kredytowej obliczanej przy użyciu systemu punktacji, w 1989 roku. Dziś przeszło 90% pożyczkodawców wykorzystuje wyniki FICO® do podejmowania decyzji kredytowych.

Model VantageScore® został wprowadzony dopiero w 2006 roku. Został opracowany przez trzy główne biura kredytów konsumenckich – Equifax, Experian i TransUnion – w celu stworzenia „bardziej predykcyjnego modelu oceny, który jak twierdzą, będzie „łatwy do zrozumienia i zastosowania”.

Chociaż oba modele mają na celu przewidywanie zdolności konsumenta do spłaty długu, nie traktują jednakowo wszystkich danych kredytowych.

VantageScore® grupuje informacje o kredytach w sześciu głównych kategoriach. Każda kategoria ma inny rangę i wpływ na wyniki „credit score”:

 1. Historia płatności – niezwykle wpływowa
 2. Długość i rodzaj kredytu – bardzo wpływowy
 3. Procent wykorzystanego limitu kredytowego -bardzo wpływowy
 4. Salda ogółem i zadłużenie – umiarkowanie wpływowe
 5. Bieżące zachowania kredytowe i zapytania kredytowe – mniej wpływowe
 6. Dostępny kredyt – mniej wpływowy.

FICO® grupuje informacje w pięć kategorii, z których każda reprezentuje procent wyniku oceny kredytowej:

 1. Historia płatności – 35%
 2. Kwota zadłużenia – 30%
 3. Długość historii kredytowej – 15%
 4. Nowy kredyt i zapytania kredytowe – 10%
 5. Mieszanka kredytów – 10%.

Oba modele oceny zdolności kredytowej co jakiś czas są zmieniane. Obecnie FICO® generuje dwa typy ocen – bazowe (base) i specyficzne dla danej branży (industry-specific).

Wyniki bazowe FICO® pomagają przewidzieć zdolność konsumenta do spłaty długu na podstawie jego ogólnego profilu kredytowego i wahają się od 300 do 850. Wyniki branżowe pomagają przewidzieć zdolność konsumenta do spłaty określonego rodzaju długu, np. kredytu samochodowego lub hipoteki i wahają się od 250 do 900.

W przeciwieństwie do FICO® model VantageScore® nie generuje wyników branżowych. Oblicza tylko wyniki podstawowe – bazowe. VantageScore® zmienił model punktacji z 501 do 990 na 300 do 850, który obowiązuje do dzisiaj z systemem VantageScore® 4.0.

Historie Sukcesu | Paweł Wnętrzak – KLG S.A. Grupa Kapitałowa

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię