Kto jest odpowiedzialny za długi po twojej śmierci

W większości przypadków kiedy umrzesz pieniądze z twojego majątku zostaną wykorzystane na pokrycie twoich niespłaconych długów.

Jeśli miałeś spisany testament i wskazałeś wykonawcę testamentu, osoba ta będzie odpowiedzialna za dopilnowanie spłaty twoich długów zanim majątkiem podzieli się rodzina. Nie każdy dług musi zostać spłacony po twojej śmierci.

Oto przewodnik po zasadach spłacania długu pośmiertnie i kilka wskazówek jak ominąć niektóre sytuacje:

Dług hipoteczny

 1. Jeśli na hipotece nie ma współsygnatariusza, nikt z rodziny nie musi brać na siebie zobowiązania za spłacenie pożyczki. Nie oznacza to jednak, że rodzina może odziedziczyć nieruchomość za darmo. Jeśli chcą zatrzymać dom, będą musieli wziąć na siebie odpowiedzialność za pożyczkę.
 2. Jeśli na hipotece są inni współsygnatariusze, żyjący pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za pożyczkę. Jeśli osoby żyjące chcą nieruchomość sprzedać, będą musiały spłacać kredyt hipoteczny, dopóki dom nie zostanie sprzedany. A pozostały dług hipoteczny będzie musiał zostać spłacony po sprzedaży domu.
 3. Jeśli nikt nie przejmie kredytu hipotecznego po twojej śmierci, bank może przejąć nieruchomość, a następnie ją sprzedać, aby odzyskać należną kwotę kredytu hipotecznego.

Karty kredytowe

 1. Jeśli masz konta karty kredytowej tylko na swoje nazwisko, firmy obsługujące karty kredytowe mogą wystąpić z roszczeniem o spłatę zadłużenia za pośrednictwem twojego majątku.
 2. Jeśli nie masz majątku wystarczającego na pokrycie zadłużenia dług umrze wraz z tobą. Dzieci, rodzina, krewni nie przejmują odpowiedzialności za spłatę długów.
 3. Jeśli dzielisz własność swoich kart kredytowych z inną osobą, po twojej śmierci ta osoba będzie musiała spłacić salda na ich kontach.

Pożyczka studencka

 1. Federalne pożyczki studencki umierają wraz z właścicielem pożyczki.
 2. Każda pożyczka PLUS, którą twoi rodzice zaciągnęli na opłacenie twojego wykształcenia w college’u, również zostanie zwolniona, jeśli umrzesz. Członek rodziny jedynie musi dostarczyć podmiotowi obsługującemu pożyczkę akt zgonu, aby udowodnić twoją śmierć i uwolni od reszty pożyczki.
 3. W przypadku pożyczek prywatnych nie ma prawa zwalniającego z ich spłat po śmierci pożyczkobiorcy. Jeśli pożyczki są wyłącznie na twoje nazwisko, fundusze ze sprzedaży twojego majątku mogą zostać wykorzystane do spłaty należnej kwoty.
 4. Jeśli masz współsygnatariusza na pożyczce studenckiej, osoba ta będzie odpowiedzialna za całość pozostałego długu. Niektórzy pożyczkodawcy zawierają klauzule w swoich umowach, które wymagają natychmiastowej spłaty salda, jeśli współkredytobiorca umrze.

Pożyczka na auto

 1. Twoja rodzina będzie miała kilka opcji z tym rodzajem pożyczki po twojej śmierci:
 • Mogą pozwolić pożyczkodawcy odzyskać samochód, jeśli go nie chcą zatrzymać.
 • Mogli sprzedać samochód, aby spłacić pożyczkę.
 • Mogą też zatrzymać samochód, nadal spłacając to, co jest należne z tytułu pożyczki.
 1. Jeśli będą chcieli zatrzymać auto będą musieli kwalifikować się jako pożyczkobiorca, aby zachować warunki pożyczki lub ubiegać się o zupełnie nową pożyczkę.
 2. Jeśli w twoim kredycie samochodowym jest współkredytobiorca, to ta osoba będzie odpowiedzialna za spłatę kredytu po twojej śmierci.

Dług medyczny

 1. Niestety rachunki medyczne nie znikają po śmierci i z reguły są spłacane z funduszy otrzymanych ze sprzedaży majątku. Jeśli jesteś winien tylko niewielką kwotę, dostawca może uznać rachunek za nieściągalny i zamknąć konto.
 2. Dług medyczny to jedyny rodzaj długu, w którym zwykle nie ma współwłaściciela. Pacjent jest odpowiedzialny za wyjątkiem sytuacji, gdy jest dzieckiem. Wtedy rodzic jest odpowiedzialny za rachunki medyczne.
 3. Kiedy szukasz leczenia, zazwyczaj musisz podpisać dokumenty, obiecując wzięcie odpowiedzialności za wszelkie rachunki, których nie pokryje twoje ubezpieczenie. Jeśli ktoś inny podpisał te dokumenty za ciebie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za twoje rachunki medyczne. Różni się to w zależności od prawa stanowego i specyfiki dokumentów.
 4. Przepisy dotyczące odpowiedzialności synowskiej – filial law. W ponad połowie stanów obowiązują przepisy, które nakładają na dorosłe dzieci odpowiedzialność za finansowe wspieranie rodziców, jeśli rodziców nie stać na samodzielne utrzymanie. Przepisy te są rzadko egzekwowane, ponieważ w takich przypadkach Medicaid zazwyczaj płaci za opiekę medyczną. Medicaid może jednak ubiegać się o odzyskanie świadczeń z twojego majątku. W Illinois prawo to nie obowiązuje.
 5. Jeśli w chwili śmierci jesteś beneficjentem Medicaid w wieku powyżej 55 lat, prawo federalne wymaga, aby stanowy program Medicaid podjął próbę odzyskania z twojego majątku wszystkich płatności, jakie uiścili za usługi opieki, usługi domowe i środowiskowe, oraz powiązane usługi szpitalne i leki na receptę. Medicaid nie pociągnie do odpowiedzialności osób pozostałych przy życiu za spłaty. Odzyskanie funduszy może pochodzić tylko z majątku. Jeśli po twojej śmierci, przy życiu pozostają małżonek/małżonka, dziecko w wieku poniżej 21 lat lub dziecko niewidome lub niepełnosprawne w dowolnym wieku, Medicaid nie może w ogóle dochodzić spłat.
 6. Stany własności społecznej. Dziewięć stanów własności społecznej to Arizona, Kalifornia, Idaho, Luizjana, Nevada, Nowy Meksyk, Teksas, Waszyngton i Wisconsin. W tych stanach należących do wspólnoty majątkowej małżonkowie są generalnie odpowiedzialni za swoje długi, nawet jeśli sami nie zaciągnęli długów.

Dług w domu opieki

 1. W przeszłości domy opieki wymagały gwarancji zapłaty przez stronę trzecią przed przyjęciem rezydenta. Jeśli członek rodziny lub przyjaciel podpisałby jako poręczyciel, był odpowiedzialny za wszelkie rachunki za dom opieki po śmierci rezydenta domu.
 2. Jednak ustawa federalna uchwalona w 2016 roku sprawia, że domy opieki nie mogą wymagać lub nawet żądać gwarancji od strony trzeciej.
 3. Ważne jest, aby członkowie rodziny uważnie przeczytali wszelkie dokumenty przyjęcia do domu opieki przed ich podpisaniem. Nadal w wielu przypadkach domy opieki używają niejasnego lub mylącego języka, aby pociągnąć członków rodziny do odpowiedzialności za zapłatę długu.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię