SNP (Special Needs Plan) – Plany ubezpieczeniowe dla osób w wyjątkowych sytuacjach

W dzisiejszym artykule przybliżę Państwu specyfikę planów SNP, czyli planów dla osób będących w wyjątkowych sytuacjach oraz o specyficznych potrzebach.

Zanim przejdę do szczegółów przypominam, że plany typu SNP są planami z rodziny planów Medicare Advantage i generalnie podlegają zasadom oraz regulacjom tego rodzaju planów. Aby można było zapisać się na plany typu Medicare Advantage beneficjent musi mieć aktywną część A i B Medicare oraz mieszkać na terenie działania danego planu Medicare Advantage. Dodatkowo ważnym jest przypomnienie, że beneficjent nadal odpowiada za koszt części B Medicare jak również za możliwe miesięczne koszty związane z planem Medicare Advantage.

 

Firma ubezpieczeniowa oferująca dany plan Medicare Advantage ma obowiązek przyjąć wszystkich aplikantów bez względu na ich stan zdrowia.

SNP (Special Needs Plans) ograniczają przyjęcie nowych klientów tylko i wyłącznie do osób spełniających specjalne wymagania ustalone przez Medicare.

 

Rodzaje planów typu SNP:

  • Chronic – (C-SNPs)

Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób zdiagnozowanych ze specyficzną, chroniczną lub przewlekłą chorobą;

 

  • Dual Eligible – (D-SNPs)

Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób posiadających jednocześnie program Medicare i Medicaid;

 

  • Institutional (I-SNPs)

Plan organiczna aplikantów tylko i wyłącznie do osób przewidujących pobyt w Long Term Skilled Nursing Facility (LTC), Nursing Facility (NF) i Intermediate Care Facility for Mentaly Retarded (ICF/MR) lub w szpitalu psychiatrycznym przez co najmniej 90 dni.

 

Planom typu SNP przysługują specjalne okresy zapisowe pozwalające osobom w specyficznej kategorii na zapisanie się lub zmianę planu typu SNP w specyficznych, wyjątkowych sytuacjach.

 

Tak na przykładu, w sytuacji gdy rozchorujemy się na cukrzycę lub zachorujemy na chorobę związaną z układem krążenia przysługuje nam specjalny okres zapisowy (SEP) przewidziany dla osób z przewlekłymi chorobami. Okres ten trwa tak długo jak osoba leczy się na określoną chorobę i zamyka się w momencie, w którym zapisujemy się na plan typu Medicare Advantage typy C-SNAP.

Jeśli natomiast chodzi o osoby Dual-Eligible to ze względu na przynależność do obu systemów (Medicare i Medicaid) mają one możliwość zmiany swojego planu raz na kwartał (dane na rok 2022).

Osobom kwalifikującym się na I-SNAP przysługuje tzw. OEIP (Open Enrollment Period for Instutitionalized Individuals) czyli otwarty okres zapisowy dla osób przebywających w ośrodkach specjalistycznych wspomnianych powyżej.

Cechą charakterystyczną OEIP jest to, że jest to ciągły otwarty okres zapisowy przeznaczony dla osób wprowadzających się do, przebywających oraz opuszczających ośrodki typu skilled nursing facility, nursing facility lub szpitala.

OEPI zaczyna się w momencie przyjęcia do ośrodka i kończy się dwa miesiące po jego opuszczeniu.

Osoby, którym przysługuje OEPI maja prawo do:

  • nielimitowanej ilości zmian planów typu Medicare Advantage oraz do wypisania się z niego;
  • zapisania się na indywidualną cześć D Medicare;
  • powrotu do pokrycia Oryginalnego Medicare.

Robert Sobczak

Gdzie najlepiej ulokować oszczędności podczas wzrostu inflacji?

Posłuchaj naszych podcastów:

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię