Czy kawa zdrożeje? Najnowszy raport

Najnowszy raportu przygotowanego przez International Coffee Organization (ICO) nie dostarcza optymistycznych wiadomości dla miłośników kawy.

Zgodnie z najnowszymi danymi szacunkowymi w sezonie 2021/2022 globalna produkcja kawy wyniesie 167,2 miliona worków, co stanowi liczbę o 2,1% mniejszą niż w poprzednim sezonie, kiedy zbiory wyniosły 170,83 mln worków. Co gorsza wraz ze spadkiem produkcji wzrośnie światowy popyt na kawęspodziewany jest wzrost o 3,3%. W poprzednim sezonie pobyt oszacowano na 164,9mln worków, w obecnym sezonie ba być to 170,3 miliony.

 

Rynek kawy spotka się więc z niekomfortową sytuacją nadwyżki popytu nad podażą sięgająca 3,1 mln worków. Może to spowodować wzrost cen tego surowca na globalnych giełdach.

Jedną z najważniejszych przyczyn zmniejszenia produkcji, według ICO zaliczyć należy sytuację Brazylii, w której odnotowano mniejsze pozasezonowe zbiory tego surowca. Brazylia boryka się również z problemami logistycznymi – brakuje m.in. kontenerów, występują również zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Autorzy raportu zaznaczają także, że globalne trendy dotyczące popytu i podaży może w dalszym ciągu ulegać modyfikacjom przez ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze, rosnące koszty uprawy i produkcji, trudności logistyczne oraz przez wojnę Rosji z Ukrainą.

 

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię