Najbardziej „opłacalne” kierunki studiów

Większość studentów wkracza w dorosłe życie z ogromnym długiem za czesne za studia. Dziesiątki tysięcy, a nawet setki tysięcy dolarów długu są finansową zmorą na długie lata po ukończeniu szkoły. Często najpopularniejsze i najdroższe kierunki studiów nie mają odzwierciedlenia w zarobkach.

Strona Stalker skompilowała listę najbardziej opłacalnych kierunków studiów. Kończąc te kierunki twoje zarobki bardzo szybko pójdą do góry dając ci możliwość spłacenia szkolnych pożyczek w szybkim terminie. Oto pierwsza 10.:

10. Aeronautyka i Astronautyka

– Wynagrodzenie początkowe: 73 100 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 131 600 USD

Aeronautyka i astronautyka obejmuje naukę projektowania, wytwarzania i testowania wszystkiego, co lata na niebie (aeronautyka) i poza atmosferą ziemską (astronautyka). Perspektywy zatrudnienia absolwentów z dyplomem w tej dziedzinie są nieco ponure. Wzrost zatrudnienie w tych dziedzinach do 2028 rok przewidywany jest na poziomie 2 procent. Biegłość w matematyce, naukach ścisłych i inżynierii jest niezbędna, aby uzyskać stanowisko na poziomie podstawowym, podczas gdy dodatkowe szkolenie w zakresie obsługi komputera oprogramowanie może poprawić perspektywy kandydata.

9. Farmaceuta

– Wynagrodzenie początkowe: 79 600 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 132 500 USD

Aby zostać pełnoprawnym farmaceutą, musisz mieć tytuł licencjata i doktora farmacji. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie gwałtownie wzrośnie w ciągu następnej dekady, ponieważ rosnąca populacja osób starszych spowoduje wzrost popytu w branży opieki zdrowotnej.

8. Analityk biznesowy

– Wynagrodzenie początkowe: 57 200 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 133 200 USD

Wydajność jest głównym celem absolwenta posiadającego stopień naukowy z zakresu analizy biznesowej, od ulepszania oprogramowania po usprawnianie procesów produkcyjnych. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na tych specjalistów gwałtownie wzrośnie w ciągu następnej dekady – zwłaszcza w dziedzinie opieki zdrowotnej i informatyki ze względu na wzrastającą potrzebę kontroli kosztów.

7. Inżynier elektroenergetyk

– Wynagrodzenie początkowe: 72 400 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 134 700 USD

Projektowanie, wytwarzanie i konserwacja urządzeń elektrycznych to specjalizacja absolwentów z dyplomami elektroenergetyki. Spowolnienie w produkcji i telekomunikacji wpłynie negatywnie na perspektywy zatrudnienia w następnej dekadzie, przewidywany wzrost plasuj się w okolicy 3 procent.

6. Aktuariusz

– Wynagrodzenie początkowe: 63 300 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 135 100 USD

Aktuariusze używają matematyki i statystyki do analizy i oceny ryzyka finansowego firmy, zwykle w dziedzinie finansów lub ubezpieczeń. Pole to jest stosunkowo małe, ale konkurencyjne i oczekuje się, że w następnej dekadzie eksploduje w tempie 20%.

5. Ekonomista polityczny

– Wynagrodzenie początkowe: 57 600 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 136 200 USD

Ekonomista polityczny posiada wiedze o tym, jak polityczne i ekonomiczne zmiany wpływają na siebie i oddziałują na opinię publiczną oraz kształtują zmiany prawne. Ten kierunek prowadzi do kariery związanej z polityką rządową lub planowaniem finansowym. Perspektywy zatrudnienia absolwentów zależą od dziedziny, krórą się zajmują: politolodzy mogą spodziewać się 2% spadku zatrudnienia, podczas gdy planiści finansowi odnotują 16% wzrost.

 

4. Specjalista ds. operacyjnych

– Wynagrodzenie początkowe: 77 900 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 137 100 USD

Potrzeba zwiększonej wydajności wśród przedsiębiorstw powoduje, że zapotrzebowanie na analityków zajmujących się badaniami operacyjnymi wzrośnie o 26% w ciągu następnej dekady. Ponieważ analitycy ci są potrzebni w różnych sytuacjach biznesowych, dodanie dodatkowych specjalizacji, takich jak programowanie komputerowe, nauki polityczne lub ekonomia, może poprawić perspektywy zatrudnienia.

3. Ekonomia stosowana i zarządzanie

– Wynagrodzenie początkowe: 58 900 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 140 000 USD

 

Kierunki ekonomii stosowanej i zarządzania wykorzystuje modele ekonomiczne do przewidywania wyników finansowych na podstawie decyzji podejmowanych przez firmy. Mikro i makroekonomia, statystyka, zaawansowana algebra i finanse to tylko niektóre z umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w tej dziedzinie, w której spodziewany jest solidny wzrost w następnej dekadzie. Absolwenci mogą znaleźć pracę między innymi w polityce publicznej, prywatnym biznesie i jako planiści finansowi.

2. Elektrotechnika i informatyka

– Wynagrodzenie początkowe: 88 000 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 142 200 USD

Dla absolwentów z tytułem licencjata elektrotechniki i informatyki istnieje szeroki zakres karier, które obejmują znajomość zarówno oprogramowania, jak i sprzętu do urządzeń elektronicznych. Zawody z dyplomem z EECS są różne, od projektowania oprogramowania dla dużych firm, takich jak Facebook, Apple i Google, po tworzenie systemów dla przemysłu lotniczego. Dogłębne zrozumienie języków komputerowych, matematyki i logiki ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu, a dalsze kształcenie i certyfikaty mogą zwiększyć perspektywy zatrudnienia.

1. Inżynieria naftowa

– Wynagrodzenie początkowe: 94 500 USD

– Wynagrodzenie po kilku latach doświadczenia: 176 900 USD

Znalezienie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego jest i będzie dobrze płatnym zajęciem. Inżynierzy naftowi analizują, projektują i wdrażają plany wydobycia znalezisk, co wymaga umiejętności matematycznych, inżynierii mechanicznej i fizyki. Dążenie do odnawialnej i czystej energii będzie miało negatywny wpływ na perspektywy zatrudnienia absolwentów z tytułem licencjata w dziedzinie inżynierii naftowej, chociaż dodatkowe certyfikaty i programy współpracy z energią odnawialną mogą zwiększyć perspektywy zatrudnienia.

Porady kuchenne, które każdy powinien znać

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię